Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
2010 YGS Ve LYS Takvimi Belli Oldu
16.10.2009 Yükseköğretim Kurulu 15 Ekim 2009 tarihinde yaptığı Genel Kurul toplantısında Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) 11 Nisan 2010 tarihinde, Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ise iki hafta sonuna yayılarak 19-20 Haziran ile 26-27 Haziran  2010 tarihlerinde yapılmasına karar verdi. "Alınan kararda, konunun doğrudan ilgili tarafı olan öğrencilerin eğilimleri ve görüşleri dikkate alınarak 113.000'i aşkın öğrencinin görüş bildirdiği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan anket sonuçları göz önünde tutulduğu" belirtildi.

YÖK Basın Açıklaması

15.10.2009

AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu 15 Ekim 2009 tarihinde yapmış olduğu Genel Kurul toplantısında aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır.

1. Üniversiteye giriş sisteminin birinci aşaması Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ile ikinci aşaması Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) yapılış şekli ve zamanlaması konusunu görüşülmüş ve aşağıdaki karar alınmıştır.

"Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YGS) 11 Nisan 2010 tarihinde, Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ise iki hafta sonuna yayılarak 19-20 Haziran ile 26-27 Haziran  2010 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir."

Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurulu'nun üniversiteye giriş sistemine yönelik çalışmaları ve karar alma süreci çeşitli aşamalar içermekte ve teknik araştırma, çalışma ve görüş alışverişine dayanmaktadır. Bir yılı aşkın bu süreçte konuyla ilgili tüm teknik kuruluşların görüşü istenmiştir. Sisteme ilişkin ana hatlar Yükseköğretim Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra, bu sefer üniversitelere puan türleri ile ilgili tekrar görüş sorulmuş ve bu görüşler bir komisyon marifeti ile değerlendirilmiş ve ÖSYM'nin uzmanlığına dayalı tecrübesiyle yaptığı önerilerin katkısıyla yürütülerek sonuçlandırılmıştır. Bugünkü alınan kararda da aynı yaklaşım takip edilmiş, konunun doğrudan ilgili tarafı olan öğrencilerin eğilimleri ve görüşleri dikkate alınarak 113.000'i aşkın öğrencinin görüş bildirdiği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan anket sonuçları göz önünde tutulmuştur.

2. İstanbul Arel ve İzmir Üniversitelerinin mütevelli heyet başkanlıklarının, üniversitelerinin fakültelerine dekan atanmasına yönelik teklifleri değerlendirilmiş ve aşağıdaki şekilde bu tekliflerin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İstanbul Arel    Mühendislik Mimarlık    Prof. Dr. Uğur Çeltekligil

İzmir               Hukuk                        Prof. Dr. Ayşe Havutcu

İzmir               Mühendislik                Prof. Dr. Kayhan Erciyeş

3. Aşağıda belirtilen üniversitelerden gelen dekan adayları teklifleri incelenerek isimleri yazılan adayların dekan olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Afyon Kocatepe   Fen-Edebiyat           Prof. Dr. Kasım Turhan

İnönü                 İİBF                        Prof. Dr. Recep Güneş
Kamuoyuna duyurulur.

2010 ÖSYS Sınav Takvimi*
 
YGS
    
Türkçe, Temel Mat. Sosyal Bil. Fen Bil.
11 Nisan 2010 Pazar
Saat: 10:00

LYS 1

Matematik-Geometri
19 Haziran Cumartesi
Saat: 10:00

LYS 5


Yabancı Dil
19 Haziran Cumartesi
Öğleden sonra

LYS 4

Sosyal Bilimler
20 Haziran Pazar
Saat: 10:00

LYS 3

Edebiyat-Coğrafya
26 Haziran Cumartesi
Saat: 10:00

LYS 2

Fen Bilimleri
27 Haziran Pazar
Saat: 10:00

 * http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFD4AF1EF75F7A7968D9EF5FA28B5390D0