Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
687 sayılı KHK ile Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Kaldırılıyor.
9.2.2017

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan (R.G: 9 Şubat 2017  Sayı: 29974)  687 sayılı KHK’da;

  • Öğrenci etüt eğitim merkezleri  ve  tanımı yürürlükten kaldırılmış,
  • Mevcut kurumların (dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç) faaliyetlerine 1/7/2017 tarihine kadar devam edebilecekleri,
  • 29/7/2017 tarihine kadar Okul, Çeşitli kurslar, Özel eğitim okulu, Motorlu taşıt sürücüleri kursu, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, Uzaktan öğretim kurumu, Özel öğretim kursu kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacağı

Hükümleri yer aldı.

Kararnamede “sosyal etkinlik merkezleri” adıyla yeni bir özel öğretim kurumu (Sosyal etkinlik merkezi: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını)  tanımlanmıştır.

Türkiye Genelinde halen 1999 Etüt Eğitim Merkezi bulunuyor.

687 sayılı KHK >>>