Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Basın Açıklaması: Zorunlu Eğitimi Düzenleyen Yasa Teklifi Hakkında Görüşlerimiz
25.2.2012 BASIN AÇIKLAMASI
25.02.2012
 
 "İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ"NE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ
23 Şubat 2012’de Mecliste Komisyon görüşmelerine başlanan  "İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kamuoyunda geniş yankı buldu ve toplumun pek çok kesimi bu düzenlemeye karşı düşüncelerini dile getirdi.
Bu teklifin gerekçelerine ve getirmek istediği değişikliklere, siyaset dışı bir yaklaşımla özellikle de eğitim bilimleri gözlüğüyle bakanların söyledikleri bizi daha doğru değerlendirmelere götürecektir.
Bu konuda, bilimsel cevap aranması gereken çok soru var:

Yasa teklifinin genel gerekçesinde belirtilen konuların bilimsel karşılığı var mıdır? Söz gelimi gerçekten de Yasa Teklifinde belirtildiği gibi  "... geniş bir yaş aralığında bulunan öğrencileri, bahçe, koridor, kantin, okul servisi gibi pek çok ortak yaşam alanını paylaşmak zorunda bırakmak, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin ciddi psiko-sosyal bozukluklar yaşamasına zemin hazırlamakta" mıdır?

Mesleki Eğitimin geliştirilmesinin önündeki engel 8 yıllık kesintisiz eğitim midir?

Yasa teklifinde yer alan:

Mesleki eğitimin geliştirilmesi adına 10 yaşında mesleğe, 11 yaşında iş yaşamına/çıraklığa yöneltme,

Açıköğretimi 4. sınıftan sonra örgün eğitime alternatif hale getirme,

Örgün eğitim süresindeki zorunluluğu 4 yıla indirme,

"Kaynaştırma Eğitimi"ne muhtaç olanları örgün eğitim yerine açıköğretime yöneltme,

Bu düzenlemeye 18. Milli Eğitim Şurasında alınan kararı dayanak gösterme...

vb. konuların bilimsel temellerinin sorgulanması/tartışılması gerekir.
Toplumun geniş bir kesimi, eğitimde niteliğin artırılmasını, zorunlu eğitimin 1+12 yıla çıkarılmasını, okul öncesi eğitimin de zorunlu eğitime katılmasını beklemektedir.
Kamuoyu, Yasa teklifinin alınan olumlu sonuçlara karşın okul öncesi eğitimi dışta bırakmasını, ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasının belirsiz bir zamana ötelenmesini, Milli Eğitimin plan ve strateji belgelerinde yer almayan bir düzenlemeyle karşı karşıya kalmış olmayı tasvip etmemektedir.
Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren adı üstünde "milli" olması gereken böylesi konuların toplum önünde ve açıklıkla tartışılması, üzerinde uzlaşılması demokrasi kültürümüzün gelişmesine hizmet edecektir.
ÖZ-DE-BİR, geçmişte 8 yıllık kesintisiz eğitime geçişi dershanelerin aleyhine olmasına karşın desteklemiş ülke çıkarlarını ön plana almıştı.
Bu gün de bu duyarlıklar içinde görüşlerimizi saygıdeğer kamuoyuyla paylaşırız.
 
Faruk KÖPRÜLÜ
ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı