Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Basın Bülteni - 22 Ekim 2010
22.10.2010 1985 YILINDA KURULAN ÖZEL DERSHANELER BİRLİĞİ DERNEĞİ ÖZ-DE-BİR 25. YILINI KUTLUYOR!..

Kurumumuzuz geçen 25 yılına bakıldığında Özel dershanecilik alanındaki önemli hizmetlerinin yanı sıra eğitimizin ve ülkemizin çıkarlarını her şeyin önünde tuttuğu görülür. 25 yıl, eğitim sorunlarının tartışıldığı, çözümler üretildiği, sosyal, kültürel, eğitimsel pek çok etkinliğin düzenlendiği, eğitim öğretime yardımcı pek çok materyalin eğitim dünyamıza kazandırıldığı çalışmalarla doludur.
Özel dershaneleri bir çatı altında toplayan, alanın ilk sivil toplum örgütü ÖZ-DE-BİR’in özel dershanelerin kurumsallaşmasında yadsınamayacak bir yeri vardır. Türkiye’nin dört bir yanında dershanecilik yapan ÖZ-DE-BİR üyelerinin belki de en önemli ortak özelliği, “Eğitim kökenli” olmaları, sahip oldukları eğitim birikimi ve ahlaki sorumluluklarıyla dershanecilik sektörüne de yüz akı hizmetler vermeleridir.
ÖZ DE-BİR üyeleri, kuruluşta yaşanan heyecan ve coşkuyu, yıllar sonra da geleneksel bir dayanışma ve bağlılıkla sürdürüyor.
Türkiye geneline yayılmış üyeleriyle o yıllardan günümüze değin sevgiyle, tutkuyla, onurluca alanında etkin hizmet veren; bilimsel, çağdaş, laik ve demokratik eğitimi, Atatürk ilke ve devrimlerini savunup korumayı benimseyen bir sivil toplum örgütüyüz.
“2010 ÖZ-DE-BİR’in 25. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Programı”nda yer alan 25 ilde Eğitim Etkinlikleri, planlandığı gibi yeni öğretim yılında sürdürülürken Cumhuriyetimizin 87. yılında Ankara’da 29-30 Ekim günleri “Cumhuriyet Balosu” ve “25. Yıl Sempozyumu” gerçekleştiriliyor. Her iki etkinliğe de üye kurumlarımızın yönetici ve öğretmenlerinin yanı sıra eğitim çevrelerinden geniş bir davetli topluluğunun katılması bekleniyor:
· 29 Ekim 2010 Cuma günü Ankara Bilkent Otelde düzenlenen Cumhuriyet Balosu Saat 19.00’da Açılış Kokteyliyle başlayacak, Tanıtım Filmi gösterimi, açılış konuşması, yemek, konukların konuşmaları, ve ÖZ-DE-BİR’e yıllarını vermiş üyelere plaket sunumuyla devam edecek; 20. Yüzyıla Damgasını Vuran Adam Büyük Önder Sunusuyla sona erecektir.
· 25. Yıl Sempozyumu, 30 Ekim 2010 Cumartesi günü 09.00/17.00 saatleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevinde iki oturumda gerçekleşecek. Sempozyumun ana konuşmacısı Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN’ın, “Türk Milli Eğitim Sistemi – İlk ve Ortaöğretim Müfredatlarına Dair Değerlendirmeler” konusunda konuşması bekleniyor.
Sabah oturumunun konusu: Ortaöğretimde Değişen Öğretim Programları, Oturum Başkanı: Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, Panelistler: Prof. Dr. Musa DOĞAN (ODTÜ), Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ (Gazi Ü), Prof. Dr. Hamza YILMAZ (Ankara Ü), Yard. Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ (Osmangazi Ü).
Sonraki oturumda Dershaneciliğin Eğitim Sistemimizdeki Yeri, Dünü, Bugünü ve Geleceği konuları tartışılacak. İbrahim ARIKAN (ÖZ-DE-BİR Üst Danışma Kurulu Başkanı)ın Dershaneciliğin Dünü; Celal TEMEL (ÖZ-DE-BİR Üst Danışma Kurulu Üyesi)in Dershaneciliğin Eğitim Sistemimizdeki Yeri, Bugünü; Mehmet KÜÇÜK (Özel Öğrt. Kur. Genel Müdürü)ün Dershaneciliğin Geleceği üzerine konuşacağı panelde, oturumu İbrahim ARIKAN yönetecek.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Faruk KÖPRÜLÜ
ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı
***

25. YIL CUMHURİYET BALOSU PROGRAMI (29 Ekim 2010-Bilkent Otel-Ankara)

19.00 - Kokteyl
19.45 - Balo Salonuna Geçiş
20.00 - Açılış
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
ÖZ-DE-BİR Tanıtım Filmi
Açılış Konuşması: Faruk Köprülü (Yönetim Kurulu Başkanı)
20.30 - Yemek
21.15 - Konuklarımızın Konuşmaları
22.00 - 10-25 Yıllık ÖZ-DE-BİR Üyelerine Plaket Sunumu
22.40 - Sunu: 20. Yüzyıl’a Damgasını Vuran Büyük Önder…
23.00 - Dans ve Müzik
23.50 – Kapanış

***   25. YIL SEMPOZYUM PROGRAMI (30 Ekim 2010- Başkent Öğretmenevi- Ankara)   

09.00 - 09.30

Kayıt

09.30 - 10.30

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı,
ÖZ-DE-BİR Tanıtım Filmi
Açılış Konuşmaları
Açış Konuşması Faruk KÖPRÜLÜ, ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı
Protokol Konuşmaları
Türk Milli Eğitim Sistemi – İlk ve Ortaöğretim Müfredatlarına Dair Değerlendirmeler, Talim ve Terbiye Kurulu eski Başkanı-Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN (İstanbul Ün. Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

10.30 - 10.45

Çay-Kahve Arası

10.45 - 12.30
    
I. OTURUM


Ortaöğretimde Değişen Öğretim Programları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN

Biyoloji Öğretim Programı - Prof. Dr. Musa DOĞAN, ODTÜ Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. Başk.
Fizik Öğretim Programı - Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, Gazi Eğitim Fak. Fizik Eğitimi ABD Öğr. Üyesi
Kimya Öğretim Programı - Prof. Dr. Hamza YILMAZ, Ank. Ün. Fen. Fak. Kimya Böl. Öğrt. Üyesi
Coğrafya Öğretim Programı - Yard. Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ, Esk. Osmangazi Ün. Öğrt. Üyesi

12.30 - 13.45

Öğle Yemeği

13.45 - 14.30

1. Oturumun Değerlendirilmesi, Soru - Cevap

14.30 - 14.45

Çay-Kahve Arası

14.45 - 16.00
    
II. OTURUM


Dershaneciliğin Eğitim Sistemimizdeki Yeri, Dünü, Bugünü ve Geleceği
Oturum Başkanı: İbrahim ARIKAN

Dershaneciliğin Dünü - İbrahim ARIKAN, ÖZ-DE-BİR Üst Danışma Kurulu Başkanı
Dershaneciliğin Eğitim Sistemimizdeki Yeri, Bugünü Sorunları – Celal TEMEL, ÖZ-DE-BİR Üst Danışma Kurulu Üyesi
Dershaneciliğin Geleceği - Mehmet KÜÇÜK, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

16.00 - 16.30
    
II. Oturumun değerlendirilmesi, Soru - Cevap

16.30

Kapanış