Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Başkan KÖPRÜLÜ'den Dershane Gündemiyle İlgili Açıklama!..
4.12.2013 Uzun zamandır devam eden dershaneler gündemiyle ilgili süreçte 18 Kasım 2013’teki Bakanlar Kurulunun ardından; “Ocak 2014’ten sonra dershanelerin kayıt alamayacaklarını, özel okula veya açık liseye dönüşeceklerini, konunun tüm paydaşlarla da görüşülerek tekrar bakanlar kurulunda görüşüleceğini” içeren açıklamalar sektörde tepkiyle karşılanmış, ülke genelinde yoğun tartışmalara yol açmış, konu ülkenin gündemine oturmuştur. 2 Aralık 2013’te yapılanBakanlar Kurulu Toplantısından sonra da bu konu yeni bir boyut kazanmıştır.

18 Kasım 2013’te yapılan 17. Olağan Genel Kurulumuza denk gelen önceki Bakanlar Kurulu Toplantısı ile başlayan yeni süreci ve sonraki gelişmeleri kısaca özetlemek isteriz:

18 Kasım 2013’te ulusal ve yerel dershane derneklerimizce imzalanan ortak açıklama, ulusal gazetelerde tam sayfa ilan olarak yayınlanmış, aynı gün dershane dernekleri temsilcileri ayrı ayrı Bakanlığa davet edilmiş, ayrı ayrı görüşmeler yapılmış, bu görüşmelerde hazırlanan taslak üzerinde anlaşma sağlanması istendiğinden bir sonuç alınamamıştır.

22 Kasım 2013’te Türkiye genelinde faaliyet gösteren 3 bini aşkın dershaneyi temsil eden Özel Dershaneler Birliği (ÖZ-DE-BİR), Güven Dershane Sahipleri Derneği (GÜVENDER), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) ve Özel Anadolu Kültür Dershane Birliği Derneği (KÜLTÜR-BİR) temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da düzenlenen basın toplantısında ortak basın açıklaması yapıldı.  Ortak açıklamada kanun zoruyla kapatma girişiminin yanlışlığını bir kez daha vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta yol bulmaktan ve konunun taraflarının görüşlerini dinlemekten ziyade, onları kapanmaya ikna etmek için görüştüğü belirtildi. 5 derneğin temsilcileri Hükümetin ilgili ‘paydaşlarla görüşme’ kararının hiçbir şekilde yerine getirilmediğini açıkladı. Toplantıda kapatma kararında ısrar edilmesi halinde, iç hukuk ve uluslararası hukukun kendilerine tanıdığı bütün hakların sonuna kadar kullanılacağı hatırlatıldı.  ÖZ-DE-BİR Başkanı olarak okuduğumuz ortak açıklamada, meselenin oldubittiye getirilmeden, zaman baskısı olmadan, hukuksal problemlere yol açmayacak şekilde ayrıntılarıyla görüşülmesi istendi. Meselenin sadece ‘yüzde 25’ olarak telaffuz edilen bir kesimi ilgilendirmediği vurgulanarak “Görülüyor ki açıklamanın altında imzası olan 3 bin civarında dershaneyi temsil eden dernekler, tüm dershane sektörü hatta tüm özel öğretim kurumları dernek ve çevreleri bu soruna sahip çıktı. Ortak bir bakışla ve demokratik haklarını kullanarak sorunun çözümüne yöneldi.” denildi “Bazı basın yayın kuruluşlarında dershanecilerle hükümet arasında mutabakatın sağlandığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı” ifade edilerek “Bu konunun çok daraltılmış seçenekleriyle bir dayatma biçiminde sunularak çözüleceğinin sanılması büyük bir yanılgıdır. Bundan dolayı konuyla ilgili çalışma yapan başta sektör temsilcisi dernekler olmak üzere düşünce kuruluşlarının ve üniversitelerin, öğretmen sendikalarının ve özel okulları temsil eden derneklerin kanaatlerinin alınmasının da faydalı olacağına inanıyoruz.” denilerek “Bundan sonraki sürecin şeffaflık içinde yürütülmesi” istendi.

Sonraki hafta içinde de 25-26-27 Kasım 2013 tarihlerinde Bakanlık üst düzey yöneticilerinin ülke genelinde bölgelerde düzenlediği “İstişare Toplantılarında” Bakanlıkça hazırlanan “dershanelerin dönüşümüyle ilgili yasa taslağı” hakkında katılımcılara bilgi verilmiş, “sadece taslakta yer alan düzenlemeler hakkında görüşlerin bildirilmesi”istenmiş; dershanecilerimiz de bu yöntemle kendileriyle görüşmekten bir sonuç alınamayacağını, kendi öneri ve taleplerinin alınmasının gerektiğini”bildirmişlerdir. Toplantılar, genel olarak tamamlanmadan sona ermiş ve her bölgede ortak basın açıklamaları yapılarak bu duruma tepki gösterilmiş, talep ve öneriler kamuoyuna duyurulmuştur.

Bölgelerdeki toplantılardan yansıyan tepki üzerine bizim başka bir toplantı için gittiğimiz İstanbul’dan dönmekte olduğumuz günde (26 Kasım 2012’de) bazı dershane temsilcileri Sayın Bakanla görüşmüştür. Bu görüşme kamuoyunda dershane dernekleri arasında farklı görüşler var algısı yaratsa da aynı gün girişimimizle dört ulusal dernek,birlikte hareketettiğimizi yansıtan“Derneklerimiz bu görüşmede dershaneler gerçeğini göz önünde bulundurarak kurumları ve hizmet verdikleri kesimleri mağdur etmeyecek önerilerini bakanımızla ve bakanlık yetkilileriyle paylaşmaktadır. Dershane derneklerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarını devam ettirdiğini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeleri gerektikçe kamuoyuyla paylaşacağını”  içeren ortak açıklamayı yayınlamışlardır.

Ulusal dershane dernekleri olarak bu kez 29 Kasım 2013’te akşam saatlerinde konuyu bölgelerde “istişare eden” Bakanlık üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede; sürecin birlikte belirlenmesi gerektiği, “dönüşme”nin önemli sorunlar yaratacağı, yeni seçenekler üzerinde durulması gerektiği vurgulanmıştır.

2 Aralık 2013’te yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısından sonra Hükümet Sözcüsü Sayın Arınç’ın dershaneler konusundakiaçıklamalarında hükümet tarafında yeni adımların atıldığı ve bir yumuşama görüldü. Arınç; 2 yıllık geçiş süreci öngörüldüğünü, dershane temsilcileriyle görüşmeler sürdürülerek yasa çalışmalarının biçimlendirileceği, kimsenin zarar görmeyeceği bir düzenlemenin yapılacağı, Ocak ayından itibaren dershanelerin yeni kayıt alabileceklerinibelirtti.

Bu gelişmede, dershane dernekleri olarak yaptığımızson görüşmenin, ülke genelinde konuya yaklaşımla ilgili tepkilerin ve kamuoyuna yansıyan ve kabul gören haklılığın ve de sağduyunun payının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Ertesi gün Bakanlığa davet edilen dershane temsilcileri olarak Sayın Bakan Avcı’yla (3Aralık saat 10.30) görüştük. 

Bakan Avcı,dershanelerin dönüşümü ile ilgili yasa taslağına konunun paydaşları ile birlikte son halinin verileceğini, dönüşümün yaklaşık iki yıllık bir sürece yayılarak gerçekleştirileceğinibelirtildi. Avcı kendilerinin de dönüşüm için süreye ihtiyaçları olduğunu, bundan sonraki çalışmaların dershanecilerle birlikte yürütüleceğini vurguladı. 

Ortak basın toplantısında heyet adına konuşarak"Sektörün hiçbir kesiminin mağdur edilmeyeceği yaklaşımını esas alarak bu süreci Bakanlığımızla birlikte tamamlayacağımızı, dershanelerin Ocak 2014'te yeni kayıtlarını almaya başlayacağını ve dershanelerimizin önümüzdeki eğitim öğretim yılında da faaliyetlerine aynı şekilde devam edeceğinibelirttik.

Dernek temsilcileri olarak aynı gün Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bugün de (4 .12.2013) Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la görüştük.

Sonuç olarak;

Süreç devam etmektedir.

Gerginlik karşılıklı olarak yumuşatılmış, karşılıklı görüşmelere kapı açılmıştır.

2014-2015 için kayıt almadaki tereddütler giderilmiştir.

Bakanlıkla yapacağımız ortak çalışmalarda kazanılmış hakların yok sayılmaması düşüncesiyle hareket edilecektir.

Dernekler Ortak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sonraki gelişmeleri izleyecek, sürece bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aktif olarak müdahil olacak, katkı vereceğiz. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda akıl ve sağduyuyla hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Bu süreçte verdiğiniz destek, kararlı ve tutarlı duruşunuz için teşekkür ederim.

Desteklerinizle, işbirliklerimizle, haklarımızın korunmasında daha güçlü olacağız.

Sürece ilişkin bu değerlendirmeyi bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.