Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Başkan KÖPRÜLÜ'nün 2014-2015 Öğretim Yılı Mesajı
9.9.2014 YENİ ÖĞRETİM YILINA GİRERKEN...

Eskiyen, çözülemeyenlerin yanına yenilerinin de eklenmesiyle daha da büyüyen eğitim sorunlarıyla giriyoruz yeni bir öğretim yılına daha... Sorunların çözümünde yapa boza çözüm üretme arayışları bir kısır döngü içinde tekrarlanıyor; siyasal tercihler, bilimsel çözümlerden önde tutuluyor.

Yoksa ki Cumhuriyetle birlikte yüzünü Batıya çeviren ülkemiz için bireyin ilgi ve yeteneklerini öne çıkaran ve geliştiren, toplumun ihtiyaçlarına uygun; ülkemizi geleceğe taşıyacak, çağdaş, bilimsel, gelişmiş ülkeleri yakalayan bir toplum düzenine eriştirecek... eğitim sisteminin çoktan kurulmuş olması beklenirdi.

Son yıllarda eğitim sisteminde  yapılan  önemli değişikliklerin, bu beklentileri karşılamaktan uzaklaştığını; eğitim sistemini siyasal beklentilere göre dönüştürmeye hizmet ettiğini/edeceğini  söylemek  bir kehanet olmasa gerek .

Hükümet programlarında bile yeri yokken eğitimin gündemine sokulan ve yasalaştırılan 4+4+4 sistemi, MEB Teşkilat yapısında yapılan değişiklikler ve MEB kadrolarının yakın zamanda iki kez boşaltılıp doldurulması, sınav sistemlerinde defalarca yapılan değişiklikler, öğretim programlarında olmadı yeni baştan düzenlemeler, Özel öğretimi teşvik diye yola çıkılarak ihtiyaca ilişkin gerekli tedbirleri almadan dershanelere karşı uygulanan haksız, zorlayıcı, dayatmacı, dönüştürmekten çok kapatmaya yönelik düzenleme ve uygulamalar, dini eğitimin  ve dinsel eğitim kurumlarına yöneltmenin öne çıkarılması... gibi uygulamaları çağdaş uygarlık düzeyine erişme hedefini benimsemiş Cumhuriyetimiz için iyi uygulamalar olarak anamıyoruz ne yazık ki..

Dershane tanımını 5580 sayılı Yasadan çıkaran ve dershaneleri 1 Eylül 2015’ten itibaren kapatarak diğer özel öğretim kurumlarına dönüştürmeyi amaçlayan, MEB kadrolarını boşaltan 6528  sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun" bilindiği gibi 14 Mart 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun, hep söylediğimiz gibi eğitimin dershanelerden kaynaklı olduğu iddia edilen sorunlarına hiçbir çözüm getiremeyecektir; bu Kanun, kamuoyuna yansıtıldığı gibi bir dönüşüm yasası olmaktan öte  siyasal bir karar olarak dershaneleri kapanmayla karşı karşıya bırakmıştır.

Bu Yasa ile;
-Dönüşüm imkânı olmayan dershane kurucuları, büyük maddi kayıplara uğramış, mağduriyet yaşamıştır.


-Pek çok kurucu da varlıklarını sürdürmek için adeta dönüşüme zorlanmış ve geleceği belirsiz riskler almışlardır.

-Yıllarını eğitime hizmette geçirmiş, geleceğini bu alanda planlamış pek çok dershane kurucusu, yöneticisi, öğretmeni ve çalışanı ise; temel insan hakları ve vatandaşlık hakları ellerinden alınarak daha şimdiden işsiz kalmışlardır.

Bu Yasa;
-Devletin sunduğu eğitim öğretim hizmet ve olanaklarının farklılığından kaynaklanan eşitsizlikleri tamamlamak isteyenleri ek eğitim haklarından yoksun bırakacaktır. 

-Sadece özel ders alma imkânı olanların ayrıcalık kazanmalarına neden olacaktır.

-Kısacası bu Yasa, toplumun her kesiminde önemli zararlar yaşanmasına yol açmıştır,  yol açacaktır.

Özel dershaneler, 2014-2015 Öğretim Yılında da faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar.

Özel liselere dönüşmeyi hedefleyen ve dönüşüm programına dahil olan dershanelerin bir kısmı,  2018-2019 Öğretim Yılı sonuna kadar Temel Lise adıyla Lise müfredatına dayalı eğitim öğretime devam edebilecektir. Bu kurumların  bu süreçte özel lise koşullarını oluşturarak özel liseye dönüşmeleri beklenmektedir.

Son 10 yıl içinde özel dershane sayılarına baktığımızda; 2002-2009 arasında iki kat artışla 2122’den 4262’ye kadar yükselmiş, bu sayı Ekim 2013 itibariyle 3690’a; Eylül 2014 itibariyle de   3520'ye kadar inmiştir.

Sayıları zaten azalma eğilimine girmiş dershanelerle ilgili düzenlemelerin  demokrasiyle bağdaşmayan  zorlama yaklaşımlardan uzak, serbest piyasa şartlarında, isteğe bağlı olarak gerçekleşmesi beklenirdi.

Devletten her türlü izni alarak açılmış olan bu kurumların ve çalışanlarının kazanılmış haklarını geriye dönük olarak engelleyen; girişim ve serbest ticaret yapma, çalışma, çalıştırma, öğretme ve öğrenme özgürlüklerine kısıtlama ve yasak getiren; anayasal düzene, evrensel hukuk kurallarına aykırı bulduğumuz kabul edilemez haksızlıklar içeren bu Yasa'nın bazı maddelerinin iptali, 14 Mayıs 2014 tarihiyle Anayasa Mahkemesinin gündemindedir.

2014-2015 Öğretim yılına girdiğimiz bu günlerde böylesine haksızlıklar içeren düzenleme karşısında hukukun üstünlüğüne inanan duyarlı kamuoyunun, üyemiz olan olmayan dershane kurucularımızın, hukuksal ve siyasal kurumların, değerli basınımızın da desteğiyle adaletin yerini bulacağına inanıyor;  Anayasa Mahkemesinin bu hukuksuzluğu giderecek  kararını bekliyoruz.
Yeni öğretim yılı hayırlı olsun ülkemize...
08.09.2014

Faruk KÖPRÜLÜ
Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR)
Yönetim Kurulu Başkanı