Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yenilendi...
1.1.2010 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 
Yürürlükten kaldırılan 26.07.2002 tarih ve 24822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış eski yönetmeliğin 10. maddesinde, eğitim amaçlı binalarda yönetmelikte belirlenen özellikte yangın merdiveni bulundurulması zarureti getirildiği, mevcut yapılarda ise itfaiye teşkilatı ile Sivil Savunma Müdürlüğünün görüşleri alınarak Yönetmelik esaslarına göre belirlenen uygulanabilir iyileştirici tedbirlerin 5 yıl içinde yerine getirileceği hükümleri yer almaktaydı.
 
Yeni yönetmelikle bu konuya ilişkin bir düzenleme yapılmış bu düzenlemeye Yönetmeliğin  Mevcut binalar hakkında alınacak tedbirler ile ilgili yapım süresi başlıklı bölümü GEÇİCİ MADDE 1'de yer verilmiştir:
 
GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin Onuncu Kısmında belirtilen mevcut binalar için yangına karşı alınması gereken tedbirler, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri tarafından 1 yıl içinde yerine getirilir. Bu süre içerisinde, alınacak tedbirlerin gerekli kıldığı tesisatın yapımına başlanılmış ise, yapım süresine bağlı olarak ilgili idare tarafından 1 yılı aşmamak üzere yapım süresi tanınabilir.
 
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007.doc
İndirmek İçin Tıklayınız>>>