Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Dershane Dernekleri: “Özel Dershaneler Eğitim Sistemimizin Bir Parçasıdır!..”
19.9.2013 Özel  Dershane Dernekleri (ÖZ-DE-BİR, TÖDER, GÜVENDER, ÖZDER)  “Özel Dershaneler Eğitim Sistemimizin Bir Parçasıdır!..” başlığıyla yayınladıkları ortak metinde Dershanelerin Neden Gerekli Olduğunu vurguladılar.
Ortak metinde;
-Dershaneler bir ihtiyaçtan doğmuştur, eğitim sorunlarının sebebi değildir...
-Eğitim sistemindeki sorunların çözümünde“dershanelere devamı engelleme” temelli yaklaşımlardan sonuç alınamamıştır.
-Dershaneler, eğitim sisteminin bir parçası olarak çalışmalarını sürdürmelidir. Aksi uygulamaların ülkemize yarar getirmeyeceğini düşünmekteyiz.
-Eğitimimizin bir zenginliği olan dershaneler, eğitimde fırsat eşitliğini daha geniş tabana yayan ve sistem içinde kalması gereken kurumlardır.  Başlıklarına yer verildi.
Metnin son bölümünde;


-Hiçbir aile bireysel özgürlüğü olan ek destek eğitimini, kaçak faaliyet yapan yerlerden üstelik daha pahalıya almak zorunda bırakılmamalıdır. 


-Dershanelerin “fırsat eşitliğini bozduğu iddiasıyla” sistem dışında tutulması, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaz, Üstelik fırsat eşitsizliği makasının daha da açılmasına neden olur. Çünkü ekonomik imkânı olanlar özel ders ve ek destek alarak diğerlerinin önüne geçecektir.  denildi.


Ortak metinde, Özel dershanelerinyasal statülerinin değiştirilmesi veya 5580 sayılı Yasa kapsamının dışına çıkarılması gibi düzenlemelerin doğru olmayacağı belirtilerek Güney Kore örneği ile ilgili açıklamaya da yer verildi:


Güney Kore’de;
-1950’li yıllardan itibaren özel ders ve dershaneciliğin yaygınlaşmaya başlamasıyla 1968 yılında ortaokula giriş, 1973 yılında ise liseye giriş sınavları kaldırılmış ve öğrenciler okullara rastgele yerleştirilmiştir.
-1970’li yıllarda üniversiteye girişte artan talebe bağlı olarak üniversitelerin bünyelerinde gerçekleştirdiği giriş sınavlarının önemi artmış, 1980’de gerçekleştirilen bir reformla öğrenci ve öğretmenlere özel ders alıp verme yasaklanmıştır.
-Üniversite giriş sınavları merkezi sınava dönüştürülmüş, bu sınavın puanı ortaöğretim başarı notuyla birleştirilmiş, üniversitelerin kontenjanları artırılmış, düşük ücretli özel ders veren ulusal bir eğitim kanalı kurulmuştur.


-Bu reform da istenilen neticeyi vermemiş; özel ders ve dershanecilik kaçak yollarla artarak sürerken özel ders fiyatlarında ciddi artış yaşanmıştır. 1980’de getirilen bu yasak, “insanların eğitim hakkını engellediği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince 2000’de kaldırılmış, ülkedeki özel ders veren kurumların sayısı 2007’de 31.000’e yükselmiştir.


-Yasaklamalar bir yana, bizde de özellikle sınav uygulamalarındaki benzerlik gözden kaçmıyor.


-İlginçtir ki aynı dönemde 12 Eylül Askeri Yönetimi de ülkemizde dershaneleri kapatmayla ilgili Kanun Tasarısını Danışma Meclisi’ne göndermiş, uzun müzakerelerden sonra Danışma Meclisi, dershanelerin eğitime olumlu katkı yapan kurumlar olduğu gerekçesiyle bu tasarıyı reddetmiştir. Buna karşın Milli Güvenlik Konseyi, kararı veto ederek dershanelerin bir yıl içinde kapatılmalarını içeren(16.6.1983 tarih ve 2843 sayılı) Yasa’yı çıkarmıştır. Seçimlerden sonra işbaşına gelen Özal hükümeti, özel teşebbüsü engelleme olarak algıladığı bu “dershaneleri kapatma” hükmünü, yeni bir yasal düzenlemeyle kaldırmıştır.


“Özel Dershaneler Eğitim Sistemimizin Bir Parçasıdır!..” Pdf Dosyasına Erişim için Tıklayınız.  >>>