Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Dershane Dernekleri Temsilcileri Bülent Arınç'ı Ziyaret Etti!
5.12.2013

Ziyaretten Kareler >>>

2 Aralık 2013 günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından dershaneler ile ilgili yeni bir sürece girildi. Sürecin bu noktaya gelmesinde etkin rol üstlenen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ÖZ-DE-BİR, GÜVENDER, TÖDER VE ÖZDER'in temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Şimdiye kadar dershanecilerle görüşme zemininin yaratılmamasından duyduğu üzüntüyü belirten Arınç, bundan sonraki süreçte, ilgili düzenlemenin Bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcilerinin bir arada yürüteceği çalışmalarla yapılmasını temenni ettiğini söyledi. "Dershaneler hür teşebbüslerdir, zorla kapatılmaları söz konusu olamaz" diyen Arınç, kapatma ifadesi zaman zaman kullanılmış olsa da bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belitti. Arınç dershanelerin işlevinin test tekniklerini öğretmekle sınırlandırılamayacağını belirtirken,"dershaneler çocuklarımız için önemli bir sosyalleşme alanıdır" ifadesini kullandı.

"Hükumet olarak eğitim sistemi içinde yapacağımız düzenlemeler ile dershanelere duyulan ihtiyacın azalacağı ancak okullaşma ihtiyacının artacağı görüşündeyiz" diyen Arınç dershane sektörü karlı bir yatırım alanı olmadığı halde bu alana yatırım yapanların vatanperver bir hizmet sunduklarını belirtti. 

Sektörde faaliyet gösteren üç bin kadar dershaneyi temsil eden heyette yer alan Dernek Başkanımız Faruk Köprülü ise dershane kurucularına seslenerek "Henüz üzerinde uzlaşılmış bir proje ya da taslak metin yok ancak içine girdiğimiz süreçte Bakanlığımız ile birlikte çalışma kanallarımız açılmış olup, bizlerin de görüşü alınmadan bir düzenleme yapılmayacağının sözünü almış bulunuyoruz" dedi.