Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Dünyada ve Ülkemizde Özel Dershanecilik!
9.5.2012 ÖZ-DE-BİR'in ülkemizde ve dünyadaki özel dershane gerçeği'ni daha iyi anlatabilmek, bu konudaki tartışmalara katkı vermek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırladığı 'Dünyada ve Ülkemizde Özel Dershanecilik adlı kitapçık çoğaltılarak özel öğretimle, eğitimle ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara dağıtıldı'

Başkan Faruk KÖPRÜLÜ Çalışmanın Sunuşunda:

Özel dershanelerin sistemin en çok tartışılan kurumları olduğunu,

Bu kurumların hizmetlerini MEB öğretim programlarına ve mevzuata uygun olarak sürdürdüğünü ve öğrencilerin eğitim öğretim etkinliklerine isteyerek ve severek katıldıklarını,

Dershanelerin okula destek programlarının yanı sıra sınavlara da hazırlık programları uyguladığını,

Sistemin gerektirdiği eğitim öğretim hizmetlerini vermesine karşın eğitim sistemindeki sorunların baş sorumlusu ilan edildiğini belirtti.

Oysa özel dershaneler, sadece ülkemize özgü değildir. Dünyanın birçok ülkesinde, taşıdıkları işlevleri bakımından ülkemizdeki özel dershanelere benzer yapılanmalar vardır, özel ders alma talebi tüm dünyada artmaktadır diyerek devam eden sunuş yazısı şu satırlarla bitiyor:

'Özel dershaneler, eğitim sistemi içerisinde bir ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan özel dershaneleri sistemin yarattığı bir sorun olarak değil; bir sonuç olarak görmek gerekir.'

'Dünyada ve Ülkemizde Özel Dershanecilik' başlıklı bu çalışma kendimizi anlatabilmek, Dershane Gerçeği'ne işaret edebilmek için hazırlandı. 1985'ten beri, Özel Dershanelerin Çatı Örgütü olarak kamuoyunda edindiği saygınlıkla özel dershane
kurucularının olduğu kadar toplumun da desteği ile eğitimize hizmet veren kurumumuz ÖZ-DE-BİR adına takdirlerinize sunarım.


Dünyada ve Ülkemizde Özel Dershanecilik kitapçığı için tıklayın