Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Eskişehir'de
1.1.2010 Eskişehir'de "Özel Dershanelerin Geleceği" Paneli
       
ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü, 2. Başkan Nazmi Arıkan, ve TOBB Eğitim Sektör Meclisi Başkan Vekili Eyüp Kılcı’nın konuşmacı olarak katıldığı, moderatörlüğü’nü Yönetim Kurulu Üyemiz Hakkı Eken’in yaptığı Panel, 8 Mayıs 2008’de Eskişehir’de gerçekleşti.
 
Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Eğitim ve Öğretim Meslek Komitesi tarafından düzenlenen "Özel Dershanelerin Geleceği" konulu panel iki oturumda tamamlandı. Meslek Komisyonu Başkanı Erdal Şahbaz tarafından açılan sabahki oturumda, MEB Talim Terbiye Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve MEB Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül birer konuşma yaptılar.

Öğleden sonraki oturumda açılış konuşmasını Meslek Komisyonu Başkanı Erdal Şahbaz’ın, moderatörlüğünü ise ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Gelişim İlköğretim Dershanesi kurucusu Hakkı Eken’in yaptığı panelin ilk konuşmacısı ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü idi. Konuşmasının ilk bölümünde Ülkemizdeki eğitime ilişkin bazı tespit ve göstergelerden söz eden Köprülü, eğitim ve öğretim sürecinde ulaşılması beklenen hedefleri sıraladıktan sonra özel dershanelerin geleceği konusunda yapılması gerekenlere ilişkin olarak şunları söyledi:


Türkiye’deki özel dershane sektörünün ülkemiz eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak modellenmeli. Uzun vadeli bir çalışma gibi görülebilecek bu çalışma sürdürülürken Yasa gereği yeniden düzenlenmekte olan Yönetmelik çalışmalarında etkili ve müdahil olunmalıdır.

Özel dershane hizmeti yürüten sivil toplum kuruluşları, yürürlükteki mevzuata ve eğitim hizmetinin genel ilkelerine aykırı uygulamaları saptamalı ve bu saptamalara aykırı uygulamalarda bulunmayacaklarını/aykırı uygulamalara prim vermeyeceklerini/aykırı uygulayıcıları korumayacaklarını… ortak duyurularla kamuoyuna açıklayabilmeliler.

Kurulan, geliştirilen iş birlikleriyle, bir yandan özel dershanelerin kendi iç işleyişlerinden kaynaklanan sorunlarla baş etmeye ve otokontrol sistemleri oluşturulmaya çalışılırken diğer yandan dış sorunları çözümleyici ortak girişimlerde bulunulmalıdır.

Oluşturulabilecek iş birlikleri; sorun çözdükçe, ülkenin ve sektörün ihtiyaçlarına uygun uygulamalar yaptıkça daha büyük sorunların çözülmesinde de güven sağlayacak, iş birliklerini geliştirici ve daha önemli sorunlara müdahale edici girişimlerin önü açılabilecektir.

Eğitim sistemindeki varolan sorunların dershaneler üzerinden tartışılmasının sektöre haksızlık olduğunu belirten Köprülü, böyle yaparak gerçek sorunların üstünün örtüldüğünü söyledi.


"Sektör bugünkü örgütsel yapısı içinde ulusal eğitimimizin ihtiyaçlarına yönelik talep ve beklentileri karşılamada dağınık bir yapı sergilemektedir" diyen Köprülü, ÖZ-DE-BİR’in kamuoyundan, akademik çevrelerden, siyasal iktidarlardan gelen eleştiri, beklenti ve talepleri karşılamada yıllardır sorumlulukla, duyarlı, tutarlı ve ülke çıkarlarını gözeten bir yaklaşımla mücadele ettiğini ancak yine de kurumlara yönelik bilerek bilmeyerek, haklı haksız çıkışlara karşı alınacak tavrın verilecek cevapların ortak bir sese dönüşmesinin daha anlamlı olacağını belirtti.
 
Köprülüden sonra söz alan TOBB Eğitim Sektör Meclisi Başkan Vekili Eyüp Kılcı, dershanelerin sınav başarısında tek alternatif olduğunu ve dershanelere ihtiyaç devam ettiği sürece geleceklerinin olduğunu söyledi. Dershanelerde hiçbir kurumda olmayan çok verimli bir çalışma ortamı olduğunun altını çizen Kılcı, "Dershaneleri sistem dışına itme gayreti söz konusudur ancak alınan kararlar bir kurumu dışlamak için değil objektif bir amaca hizmet etmek için alınmalıdır." dedi.
 
Kılcı’dan sonra konuşan ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu 2. Başkanı Fen Bilimleri Merkezi Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, oluşturulan eğitim modellerinin amacının dershane sektörünün önünü kesmek için değil ülkenin istihdamına ne şekilde insan yetiştirebiliriz şeklinde düşünülmesi gerektiğini belirtti. Kaçak eğitim veren kurumlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yasal olarak yapılmadığını söyleyen Arıkan, eğitim sisteminin her anlamda disiplinli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.