Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığından Alınacak!
5.12.2010 TBMM tarafından 25 Kasım 2010 tarihinde kabul edilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 19. maddesine göre Özel Öğretim Kurumlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatını belediyeler değil, Milli Eğitim Bakanlığı verecek. 10 Aralık 2010 tarih ve 27781 sayılı  Resmi Gazete'de yayınlanan Yasa'nın 19. Maddesi şöyle:

MADDE 19- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını kapsamaz. Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.
 
6082 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun