Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Kaçak Bürolar
15.4.2010 Yaşamın pek çok alanında olduğu gibi eğitim sektöründe de yasal yükümlülükleri yerine getirmeden açılmış ve faaliyet gösteren pek çok "kaçak büro" bulunmaktadır.

Bu yasa dışı "kaçak  büro"lar;

Yasayla belirlenmiş koşulları yerine getirerek faaliyet gösteren özel dershanelere ve diğer özel öğretim kurumlarına karşı haksız rekabet oluşturmakta;

Vergi yükümlülüklerini yerine getirmemekte;

Denetlenemeyen yapıları içinde eğitim ilkelerine aykırı uygulamalarda bulunmakta,

Hizmet verdikleri kesime mağduriyetler yaşatmakta,

Kamuoyunda Özel Öğretim Kurumlarına karşı olumsuz yargıların oluşmasına… neden olmaktadır.

ÖZ-DE-BİR, bu yasa dışılığı, yıllardır her platformda dile getirmekte ve buna karşı mücadele etmektedir.

Devletin denetiminin bu tip yapıların açılmasında caydırıcı olamaması, daha etkili yöntemlere başvurmayı gerekli kılmış; ortaklaşa bir çalışma içinde hukuksal yeni yöntemler aranmıştır.

Bu bağlamda özel öğretim kurumları dernekleri ÖZ-DE-BİR ve TÖDER bu konuyu takip etmek üzere bir Hukuk Bürosu ile anlaşmıştır.

Dernekler, üye kurumlardan çevrelerinde yasa dışı faaliyet gösteren bu tip kaçak büroları bildirmelerini istemiştir. Bu süreçte kaçak bürolara ilişkin bilgilerin (isim, adres, telefon, e-posta adresi, fotoğraf, dokuman, vb.) Dernek merkezlerine gönderilmesi; Hukuk Bürosunca değerlendirilmesi ve adli işlemler yapılmak üzere işleme konulması beklenmektedir...