Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Çalışma İzinleri Konulu Yazısı...
9.4.2009 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim çalışanlarıyla kurucu veya kurucu temsilcileri arasında düzenlenen sözleşme ve işe giriş bildirgeleri konusunda bir açıklama yaptı.

2 Nisan 2009 tarihiyle Valiliklere gönderilen yazıda;

… yapılan sözleşmelerde: Göreve başlama tarihinin “çalışma izni veya geçici olurun düzenlendiği tarih” olarak belirlenmesinin esas olduğu ancak işe giriş bildirgelerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla sözleşmenin tanzim tarihinden en fazla 30 gün sonrası için göreve başlama tarihi belirlenebileceği,

Bu durumda kişinin göreve başlayacağı tarihten en az 5 gün önce çalışma izninin düzenlenerek kuruma gönderilmesi ve kurumca düzenlenecek bildirimlerin süresi içinde SGK’ya bildirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Söz konusu yazı örneği >>>