Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlandı.
12.4.2016 Daha önce 3 dersle sınırlanan özel öğretim kursları, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe grubu olarak belirlenen bilim gruplarından en fazla 5 bilim grubunda eğitim verebilecek.

Yönetmeliğe  eklenen yeni maddeyle; kurum açacak veya devir alacak kurucu tüzel kişilik ise şirket ortakları veya kurucu temsilcisi hakkında, kurum açma veya devir alma başvurusunu yapmadan önce 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun veya Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma bulunması halinde, bu soruşturmalar sonuçlandıktan sonra kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleneceğine yer verildi. Bu kurumlar, bursluluk sınavı yapamayacak, araştırma, yarışma ve sosyal etkinlik düzenleyemeyecek. Ayrıca bu suç veya suçlardan dolayı haklarında adli veya idari soruşturma bulunan kurumlar, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınmayacak. 

Yeni düzenlemeyle özel öğretim kurumları; tabela, reklam ve ilanlarında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanabilecek. 

Yönetmelikteki diğer değişiklikler:

- Özel okullar, ders yılı sonunda ödemesi yapılmayan öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilecek. Ücretini ödememekte ısrar eden velinin çocuğunun kaydı, maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla resmi kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmi okula veya açık liseye alınacak. 
-Öğrenci ile velilerinden, beceri eğitimi, staj çalışması, yaz uygulaması adı altında tespit veya ilan edilen ücretler dışında herhangi bir ücret talep edilemeyecek. 
-Özel okullar; valiliklerden alacakları izin doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik ocak, şubat ve mart aylarında sınav düzenleyebilecek; valilik izni ile bursluluk sınavlarının duyurusunu yapabilecek. 


MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik>>>


MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği (Son Değişiklikleriyle)>>>