Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
OGES 2011 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Sayısal Bilgiler!...
7.7.2011 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Kurumlarına Geçiş Sistemi 2011 yılı yerleştirme işlemlerine ilişkin sonuçları açıkladı. Sonuçlar www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr İnternet adresinden yayınlanmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini bu adreslerden öğrenebileceklerdir.
 
Konuyla ilgili Bakanlık açıklaması:

Ortaöğretime Kurumlarına Geçiş Sistemi 2011 yılı yerleştirme işlemleri Ortaöğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr İnternet adresinden yayınlanmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini bu adreslerden öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerine ilişkin sayısal veriler ve en yüksek puana sahip ilk on öğrencinin kayıt hakkı kazandığı okullara ait liste ekte sunulmuştur.

421.080 kontenjan için 668.117 adayın tercih başvurusu yaptığı işlemlerde 366.762 aday sisteme dahil orta öğretim kurumlarına asıl kayıt hakkı kazanmıştır. Bu yıl bir okula asıl kayıt hakkı kazanan adayların bir veya daha fazla okul için de yedek kayıt hakkı kazanabildikleri yeni bir uygulamaya geçilmiştir.

"Sınav Sonuç Belgesi"nde, öğrencinin asıl kazandığı okul ile yedek kazandığı okul/okullar ve yedek sırası yer alacaktır. Ayrıca veliler https://e­okul.meb.gov.tr adresindeki "Veli Bilgilendirme Sistemi"nden sürekli olarak bilgilendirilecektir. Bu nedenle velilerin belirtilen İnternet adresini yerleştirme takvimi boyunca takip etmeleri gerekmektedir.

Asıl Listeden Kayıtlar:

Tercihlerinden birini asıl olarak kazanan öğrenci, 01–05 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar asıl olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecektir.

Asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 01-05 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar kayıt yaptırmamaları halinde bu haklarını kaybederler.

I. Yedek Kayıt Dönemi:

Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrencilerin kayıt dönemi sona erdikten sonra, 06 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren boş kalan kontenjanlar ilan edilecektir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce açıklanan yedek sırası dikkate alınarak kayıt hakkı verilir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara 08-12 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar kayıtlarını yaptıracaklardır. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmamaları halinde bu haklarını kaybederler.

II. Yedek Kayıt Dönemi:

08-12 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erdiğinde boş kalan kontenjanlar ile yedek listeye göre kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler

13 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilecektir Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 15-19 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklardır.

III. Yedek Kayıt Dönemi:

15-19 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlar ile yedek listeye göre kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler 20 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 22-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklardır.

IV. Yedek Kayıt Dönemi:

22-26 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlar ile yedek listeye göre kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrenciler 27 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 05-09 Eylül 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklardır.

Öğrenciler yedek listeye göre kayıt hakkı kazandıkları okullara isterlerse kayıt yaptırmayabilirler. Süresi içerisinde kayıt yaptırmamaları durumunda bu haklarını kaybederler.

Herhangi bir okula kayıtlı iken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu haklarını kullandıkları takdirde, bir önceki okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak düşer. Öğrenci, en son kayıt yaptırdığı okulda ki kaydını sildirmesi durumunda bir önceki kayıtlı olduğu okula geri dönemez.

Öğrenci, aynı dönem içerisinde yedek listeye göre birden fazla okula kayıt hakkı kazanabilir. Bu durumda öğrenci istediği tek bir okula kayıt yaptırabilir.

05-09 Eylül 2011 tarihleri arasında, kayıt yaptıran öğrencilerin bir önceki okullarından boşalan yerler için sıradaki yedek öğrencilere aynı anda kayıt hakkı verilecektir. Söz konusu kayıt dönemi süresince http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr İnternet adreslerinin günlük takip edilmesi gerekmektedir.

Kayıt Hakkı Kazanamayan Öğrenciler:

Hiçbir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmeyen öğrencilerle başvuru yapmayan öğrencilerden genel liseye kayıt yaptırmak isteyenler 01-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında genel lise müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. Sınavsız öğrenci alan meslek lisesine kayıt yaptırmak isteyenler ise yine aynı tarihlerde https://e-okul.meb.gov.tr adresinden en fazla 10 adet tercih yaparak e-Kayıt başvurusu yapacaklardır.

İlgililerin konuyla ilgili olarak her türlü bilgi için Alo Eğitim (444 83 83) hattına başvurmaları saygıyla duyurulur.   

-2011 Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sistemi Yerleştirme İşlemi Sayısal Bilgileri
-2011 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Puan Başarı Sırasına Göre İlk 10 Öğrencinin Kazandığı Okullar
        
-2011Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Tercih ve YerleştirmeTakvimi

 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı, 4 Haziran 2011 tarihinde uygulanan Seviye Belirleme Sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

07.07.2011

Bakanlık, yayınladığı Basın Bülteni ile öğrencilerin tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalara yer verirken söz konusu sınava ilişkin sayısal verileri de kamuoyuyla paylaştı.

8. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) Sonuçlarına İlişkin Açıklama

Basın Bülteni

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi çerçevesinde, ilköğretim okulları 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı, seviye belirleme sınavları, 4 Haziran 2011 tarihlerinde yurt içi ve yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilmiştir.

"Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi" hükümleri doğrultusunda önceden belirlenen takvime uygun olarak, 8. sınıf öğrencilerinin SBS sonuçları ve daha önceki yıllarda girmiş oldukları SBS sonuçları ve yılsonu başarı puanlarının birleştirilmesi ile oluşan Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) ilan edilmeye hazır hale getirilmiştir.

Bu sınavlarda öğrencilerimize, yıl boyunca eğitim-öğretim sürecinde elde ettikleri kazanımların seviyesini ve bu kazanımların günlük hayatta kullanılması becerisine dönüştürülmesini ölçmek için akademisyenlerden oluşan komisyonlar nezaretinde geliştirilen, özel test soruları yöneltilmiştir.

Bu sorular sınav sonrası akademisyenlerin de yer aldığı bilim kurulları tarafından incelenmiştir. İncelemeler; bilimsel doğruluk, ölçme tekniğine uygunluk, dil anlatımı, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda yapılmıştır. Bu kapsamda incelemeyi yapan kurul ve komisyonlar tarafından iptali gerektiren herhangi bir soru tespit edilmemiştir.

Bilindiği gibi Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminin iki önemli bileşeninden biri de Yılsonu Başarı Puanlarıdır (YBP). YBP'ler öğrencilerimizin, e- Okul sistemine işlenmiş olan, eğitim öğretim yılı içinde gördükleri derslerden aldıkları yazılı sınavlara ait puanlar ile proje ve performans ödevlerinden almış oldukları puanlara dayalı olarak hesaplanmaktadır.

Bu yıl ilköğretim 8. sınıfı tamamlayarak, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına devam edecek olan öğrencilerimiz OYP'ye göre yerleştirileceklerdir.

Bu nedenle, OYP; öğrencilerin genel başarı sıraları ve yüzdelik dilimlerini gösterir şekilde açıklanacaktır. Öğrenci ve velilerimizin okul tercihlerini sıralarken bu durumu göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

OYP'ye göre yapılacak tercih ve yerleştirme işlemlerinde, geçmiş yıllara göre bazı farklı uygulamalar söz konusu olduğundan, yöneticilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimize rehberlik eden diğer ilgililerin, http://oges.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanan tercih ve yerleştirme e-kılavuzunu özenle ve dikkatle okumaları gerekmektedir. Özellikle, Tercih Listesinin bir kez düzenleneceği, daha sonra ikinci bir tercih ve/veya düzeltme işlemi yapılmayacağı, tüm yerleştirme işlemlerinin bu tercihe göre yapılacağı dikkate alınarak tercihlerin özenle ve dikkatle yapılması gerekli görülmektedir.

Geçen yıl uygulanmaya başlanan yedek liste uygulanmasında yeni bir düzenleme ile okulların yedek kayıt listesinde yer alacak öğrenci sayısı artırılmış ve bir öğrencinin birden fazla okulun yedek listesinde yer almasına imkân sağlanmıştır.

Buna göre;

Öğrenci velisi tarafından yerleştirme işlemleri için tercihler 08–20 Temmuz 2011 tarihleri arasında en fazla 12 (on iki) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerindeki okulların tercih kodlarına göre bireysel olarak elektronik ortamda yapılacaktır.

Elektronik ortamda tercih yapamayan veliler, tercih ve yerleştirme e-kılavuzunda yer alan "Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu"nu doldurup imzalayarak okul müdürlüğüne teslim edecekler.

Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır. Bu durumda okul müdürlükleri sorumlu olacaklardır.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.

Okulların kayıt kabul ve nakil işlemleriyle ilgili bilgiler bu kılavuzun II. bölümünde açıklanmaktadır. Tercih işlemleri için bu bölümün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından ve başvuru işleminden sonra değiştirilemeyeceğinden öncelik sırasına ve bir önceki yıl okul taban puanlarına dikkat edilerek yapılmalıdır.

Yerleştirme İşlemleri:

OYP'si 196 ve üstü olup tercihte bulunan tüm öğrenciler yerleştirmeye katılabilecektir.

Yerleştirme işlemleri için öğrenciler 12 (on iki) tercihe kadar başvuru yapabileceklerdir.

Yerleştirme işlemi yapılarak öğrencilerin asil ya da mülakat hakkı kazandıkları tercihleri belirlendikten sonra, herhangi bir tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştikleri tercihten daha üstteki tercihleri ile herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin tüm tercihleri dikkate alınarak yedek yerleştirme yapılır. Yedek yerleştirme sonucunda öğrenciler birden fazla tercihine yedek olabilirler. Yedek yerleştirme yapılacak okulların kontenjan sayıları, asil kontenjan sayısının 8 katı alınarak belirlenecektir.

Yerleştirme işlemi tamamlandığında bazı öğrenciler hem asil hem yedek olarak, bazı öğrenciler sadece asil olarak ve bazı öğrenciler ise sadece yedek olarak tercihlerine yerleştirilmiş olabilirler. Bazı öğrenciler ise hiçbir tercihinde asil ya da yedek olamayabilir.

Yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrencilerin "Sınav Sonuç Belgesi"nde, herhangi bir ortaöğretim kurumuna asil olarak yerleştirildiği okul var ise bu okulun bilgileri, yedek olarak yerleştirildiği okul/okullar var ise yedek okullar ve bu okulların kayıt dönemleri hakkında bilgiler bulunacaktır. Ayrıca veliler https://e­okul.meb.gov.tr adresindeki "Veli Bilgilendirme Sistemi"nden sürekli olarak bilgilendirilecektir. Bu nedenle velilerin belirtilen İnternet adresini yerleştirme takvimi boyunca takip etmeleri gerekmektedir.

OYP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2011 tarihinde http://www.meb.gov.trve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde ilân edilecektir. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.

Asil kayıtlar:

Yerleştirme sonuçları açıklanınca tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrenci, 01–05 Ağustos 2011tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar asil olarak yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecektir.

Asil listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 01–05 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar kayıt yaptırmamaları durumda bu haklarını kaybederler.

1. Yedek kayıt;

Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerinden birini asil olarak kazanan öğrencilerin kayıt dönemi sona erdikten sonra, 06 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren boş kalan kontenjanlar ilan edilecektir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar öğrenciye, daha önce açıklanan yedek sırası dikkate alınarak kayıt hakkı verilecektir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara 08–12 Ağustos 2011tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar kayıtlarını yaptıracaklardır.

2. Yedek kayıt;

Birinci yedek kayıt dönemi sona erdiğinde boş kalan kontenjanlar 13 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilecektir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilecektir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 15–19 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklardır.

3. Yedek kayıt;

İkinci yedek kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlar 20 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilecektir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını, 22–26 Ağustos 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklardır.

4. Yedek kayıt;

Üçüncü yedek kayıt dönemi sona erdiğinde boş kontenjanlar 27 Ağustos 2011 saat 15.00'ten itibaren ilan edilir. Her okulun boş kontenjan sayısı kadar yedek listeye göre sıradaki öğrencilere kayıt hakkı verilecektir. Öğrenciler e-okul kayıtlarına göre yedek listeden kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıtlarını,05–09 Eylül 2011 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yaptıracaklardır.

Yapılan yerleştirmelerin sonucunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilemeyen, yerleştirildiği hâlde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp da daha sonra sildiren öğrenciler sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

Yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler, verilen kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yaptırmamaları durumunda bu haklarını kaybederler. Herhangi bir okula kayıtlı iken yedek listeden başka bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler bu haklarını kullandıkları takdirde, bir önceki okuldaki kayıtları sistemden otomatik olarak düşer.

Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

8. sınıf SBS ve OYP sonuçları 7 Temmuz 2011 tarihi itibariyle www.meb.gov.tr adresinde ve e-Okul veli bilgilendirme sayfalarında yayımlanmaya başlanacaktır.

Bu gün açıklanan OYP'ler öğrencilerimizin 2009, 2010 ve 2011 yıllarında girmiş oldukları SBS ve bu yıllarda okullarında gösterdikleri başarının tümünü yansıtmaktadır.

Seviye belirleme sınavları adından da anlaşılacağı gibi, öğrencilerin yıl içerisinde derslerden elde ettikleri kazanımların değerlendirilmesine yönelik sınavlardır. Herhangi bir sıralama özelliği taşımadığından, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da SBS sonuçları ile ilgili sıralama yapılmayacaktır.

Bu nedenle son üç yılda yapılan sınav ve okul başarılarına göre ilk 10 sırayı alan öğrencilerimiz ile sayısal veriler ekte belirtilmiştir.

Bakanlık olarak bu öğrencilerimizle birlikte tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diler,  veli ve öğrencilerimizin her türlü soruları için Alo Eğitim hattına 7 gün 24 saat (444 83 83) başvurabileceklerini belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR 2009, 2010 VE 2011 YILI SAYISAL BİLGİLERİ   

2011 YILI 8. SINIFLAR SEVİYE BELİRLEME SINAVI SAYISAL BİLGİLER

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2011 YILI ORTA ÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANINA (OYP) GÖRE  İLK 10 ÖĞRENCİ

2011 YILI 8. SINIFLAR SEVİYE BELİRLEME SINAVLARI TEST ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI