Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)
28.1.2011 2011-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU>>> Güncel 20.07.2011 TÜMÜ >>>>

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) *

Dünyada orta öğretimden yüksek öğretime geçiş ile ilgili değişik ülkelerde farklı uygulamalar vardır. Ülkemizde de zaman içinde pek çok uygulama yapılmış ve bu uygulamaların eksik yönlerinin tamamlanması için çeşitli değişikliklere gidilmiştir. Kurulumuzca hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” raporunda da belirtildiği gibi, uygulanmakta olan üniversiteye giriş sisteminde, sadece bir sınavın sonuçları ile orta öğretim başarı puanının ölçüt olarak kullanılması, öğrencilerin niteliklerinin göz ardı edilmesi sonucunu doğurmakta ve çoktan seçmeli sorularla öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme yetenekleri yeterince ölçülememekte olduğundan hareketle  ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Avrupa Yüksek Öğretim Alanındaki çağdaş ve başarılı uygulamaları da dikkate alan, sivil toplum örgütlerinin ve konunun bütün ilgililerinin görüşlerine önem veren kapsamlı yeni bir çalışmanın yapılmasına Yükseköğretim  Genel Kurulu’nun 14 Şubat 2008 tarihli toplantısında karar verilmiş ve kamuoyuna da duyurulmuştur. Konuya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmaların sonunda 2010  yılından itibaren yükseköğretime geçişte  iki aşamalı bir sınav uygulanmasına  karar verilmiş ve 29 Ocak 2009, 21 Temmuz 2009, 17 Aralık 2009 ve 17 Mart 2010  tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantılarında konu görüşülerek  sisteme son şekli verilmiştir. Yeni sisteme ilişkin özellikler aşağıda verilmiş olup, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Birinci Aşama)

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı sınavın birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır.

Bu sınav, Nisan ayının ilk yarısında yapılır ve adayların,

a)Açık öğretim programları ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanını,

b)Lisans programlarına yerleştirilebilmesi için yapılacak “Lisans Yerleştirme Sınavları”na girebilmeleri için aranan asgari başarı puanını belirler.

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda, orta öğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur. Bu sınav;

1.Türkçe (Dil ve anlatım),

2.Temel Matematik,

3.Sosyal Bilimler,

4.Fen Bilimleri
alanlarında test usulü ile yapılır. Test tek soru kitapçığında yer alan her bir alan için 40’ar, toplam 160 sorudan oluşur. Sınav süresi 160 dakika olup, tek cevap kâğıdı kullanılır.
Tablo -1: Yükseköğretime Geçis Sınavı (YGS) Puan Türleri

Puan Türü

Testlerin Ağırlıkları (% olarak)

Türkçe
    

Tem. Mat.
    

Sos. Bil.
    

Fen Bil

YGS-1
    

20
    

40
    

10
    

30

YGS-2
    

20
    

30
    

10
    

40

YGS-3
    

40
    

20
    

30
    

10

YGS-4
    

30
    

20
    

40
    

10

YGS-5
    

37
    

33
    

20
    

10

YGS-6
    

33
    

37
    

10
    

20
 
devamı için tıklayınız >>>   


*http://www.yok.gov.tr/content/view/795/194/lang,tr/