Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
ORTAOKULLAR DENEME SINAVI
1.4.2013

ORTAOKULLARA ÖZEL DENEME SINAVI
Türkiye’nin Deneme Sınavlarının Markası ÖZ-DE-BİR’den Yeni Bir Sınav Hizmeti: 
ORTAOKULLARA ÖZEL  (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar için) TÜRKİYE GENELİ BAŞARI DÜZEYİ BELİRLEME SINAVI 
9-10 MAYIS 2013
Başvuru: 8-30 Nisan 2013

Başvuru Adresi:http://www.ozdebir.org.tr >>> Online İşlem Merkezi
Değerlendirme Sonuçları:http://ozdebir.e-sinav.web.tr 
Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen telefonlarımızdan arayınız, İnternet sayfalarımızı ziyaret ediniz!...
www.ozdebir.org.tr  ozdebir@ozdebir.org.tr
0312 230 51 47 | 229 49 25 | 230 60 52


AÇIKLAMALAR
Sınavlara Başvuru, Katılım
ÖZ-DE-BİR Yayınları Ortaokullara Özel Ortak Deneme Sınavlarını uygulamak isteyen tüm kurumlar, başvuru süresi içinde;
ÖZ-DE-BİR İnternet sitesi >>> “Online İşlem Merkezi” >>> “Yeni Kayıt” sayfasından kayıt işlemini gerçekleştirerek  “Sipariş İşlemleri” bölümünden sınav siparişi verebilirler…
Sınavların Uygulanması 
a)Sınavlar uygulamaya katılan Kurumların kendi binalarında uygulanacaktır.
b)Öğrencilerin sınavlara girişi, sınav salonlarına yerleştirilmesi, gözetmen öğretmenlerin görevlendirilmesi, optik cevap kâğıtlarının eksiksiz kodlanması vesınavın uygulanması Sınav Kurumu yöneticileri tarafından sağlanır.
c)Sınavlar belirtilen tarihlerde yurt genelinde katılımcı kurumlar tarafından eşzamanlı olarak uygulanacaktır. Sınavı belirtilen tarih öncesinde veya sonrasında uygulayan kurumların genel değerlendirmeye alınmazlar.
d)Sınav soru kitapçıkları öğrencilere sınavın ertesi günü dağıtılır.
f)Sınavdan sonra her sınıfın optik cevap kâğıtları; kendilerine gönderildiği gibi aynı yönde, iki mukavva arasına konularak ve salon yoklama listeleri eklenerek ÖZ-DE-BİR’e de gönderilir.
g)Sınav değerlendirme ve sonuç açıklama programının aksamaması için; uygulama tarihinden sonraki üç gün içinde kargoya verilmeyen ve 5. günde de ÖZ-DE-BİR’e ulaşmayan optik cevap kâğıtları genel değerlendirmeye alınmaz. Kurumun optik cevap kâğıtları daha sonra ancak kendi içinde değerlendirilir.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması 
a)Sonuçlara, sınav tarihini izleyen 10. günde www.ozdebir.org.tr İnternet adresinden erişilir.
b)Bu sonuçlara
-Öğrenciler, “T.C. Kimlik numarası ile”
-Kurumlar “On Line Sınav İşlemleri”nden “Kurum Kodu ve Şifresi” ile ulaşabileceklerdir.
c)Ayrıca sınav sonuçlarının açıklandığı 10. günde “Öğrenci Sonuç Belgeleri” ile “Kurum Listeleri” ve gönderilecektir.
Okullar Sonuç Açıklama Sisteminden;
Konu Analizli Öğrenci Sonuç Belgesi-Karne (Öğrenciler TC kimlik numarası ile web sayfamızdan sonuçlarını görebileceği gibi ayrıca sınava katılan her öğrenci için sınav sonuç belgesi düzenlenerek kurumlarına gönderilmektedir.)
Okul Sıralı Listeleri (Listeler her sınıf düzeyinde öğrenci karnesindeki temel verileri içermekte ve puan
türlerine, derslere, net sayılarına, öğrenci ad ve soyadına, numarasına, sınıflara... göre okul, ilçe, il ve Türkiye genelinde alınabilmektedir.)
Konu Analizleri (Okulun her sınıfına ve ders düzeyine göre her soruya verilen doğru, yanlış, boş sayıları; buna göre her sorunun genele ve okula göre başarı grafiğini içermektedir. Bu listeler her ders için de ayrı ayrı alınabilmektedir.)
Madde Analizleri (Öğrenci cevap seçenekleri okula/sınıfa göre hangi derste, hangi konuda, hangi oranda
işaretlendiği ve her sorunun doğru-yanlış başarı ortalamaları yüzdeleri görülmektedir.)
Soru Analizleri (Sınavda her soruyu öğrencinin doğru-yanlış yanıtladığı veya boş bıraktığı sayıları ve
oranları görülmektedir.)
Başarı Analizleri (Her dersin ortalama doğru-yanlış-net sayıları ve ortalama net yüzdeleri tablo ve grafiklerle karşılaştırılmaktadır.)
Sınav Analizleri (Genel başarı oranları ve grafiği verilmektedir.)
gibi başlıklar altında daha ayrıntılı değerlendirmeleri olanaklı kılan belge, liste, analiz tablosu, grafik vb. verilere erişebileceklerdir.
Sınav Katılım Ücretleri ve Ödenmesi 
2012-2013 öğretim yılında uygulanacak ÖZ-DE-BİR Yayınları Ortaokullara Özel Ortak Deneme Sınavlarında;
- Her bir sınavın soru kitapçığı, değerlendirme, kargo giderleri dahil ücreti 1,50 TL’dir.
- Kurumların siparişlerine göre düzenlenen fatura bedellerinin, başvuru tarihinin bitimine kadar ÖZ-DE-BİR İktisadi İşletmesinin aşağıdaki ilgili hesaplarına havale edilmesi gerekmektedir.
- Süresi içinde bedeli ödenmeyen siparişler işleme alınmayacaktır.
- Sınav ücretleri kredi kartı ile de tek çekimle ödenebilecektir.
- Sipariş veren okulun sınav sorumlusundan kaynaklanabilecek aksaklıklarda ÖZ-DE-BİR’in sorumluluğu yoktur.
- ÖZ-DE-BİR, kendisinden kaynaklanabilecek aksaklıkları telafi etmekle yükümlüdür.
- Sınav ücretleri ödemelerinin düzenli takip edilebilmesi için havale işlemlerinde mutlaka KURUM ADI, KURUM KODU ve SINAV ADI belirtilmelidir.
Sınav Hesapları
-İŞ BANKASI ANKARA/MALTEPE ŞUBESİ 4212/614410, TR 45 0006 4000 0014 2120 614410
-PTT POSTA ÇEKLERİ 100230