Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
OSYM'den Açıklama: 2009 ÖSS Test Kapsamları Ve Soru Sayıları...
11.11.2008 T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

BASIN DUYURUSU (10 Kasım  2008)

 Ortaöğretimde eğitim süresini dört yıla çıkarılması ve Haftalık Ders Çizelgesindeki değişikliklere paralel olarak 2009-ÖSS’deki testlerin kapsamları yeniden belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Prof.Dr.Ünal YARIMAĞAN
     ÖSYM Başkanı
 
2009- ÖSS’deki Testler ve Kapsamları

Test
    

Testin kapsamı                                                                                  

Soru Sayısı Bakımından Yaklaşık Payı (%)

Tür
    

Türkçe’yi kullanma gücü ile ilgili sorular….……………                         (100)

 

Sos-1
    

Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular  

      Tarih………………………………………………...                             (43)

      Coğrafya……………………………………….........                          (34)

      Felsefe……………………………………………....                            (23)

Mat-1
    

Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular….......……….   (100)

 

Fen-1
    

Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular

      Fizik………………………………………………………                   (33,3)

      Kimya………………………………………..……….                       (33,3)

      Biyoloji……………………………………………........                    (33,3)

Ed-Sos
    

Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım………………………..…..                       (67)

Coğrafya*   ………………………………………..…..…..                        (33)

 

 

Sos-2
    

Tarih (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dahil) ………....………                     (44)

Coğrafya…………………………………………….………..                      (17)

Psikoloji…………………………………………….…………                      (13)

Sosyoloji……………………………………………………..                       (13)

Mantık……………………………………………….………..                      (13)

Mat-2
    

Matematik………………………………………….…………                      (60)

Geometri………………………………………….…………..                      (30)

Analitik Geometri…………………………………..…………                      (10)

Fen-2
    

Fizik……………………………………………….………….                    (33,3)

Kimya………………………………………………………..                    (33,3)

Biyoloji……………………………………………………….                    (33,3)
 *  Edebiyat-Sosyal Bilimler Testindeki Coğrafya soruları, Türkçe-Matematik alanında okutulan Coğrafya dersinin konularıyla sınırlı olacaktır.
 
**Aşağıdaki tablo, OSYM'nin yukarıdaki açıklaması esas alınarak 2008 ÖSS ile  2009 ÖSS'yi  sorulacak soru sayıları bakımından karşılaştırmak üzere hazırlanmıştır.
           
2009- ÖSS’deki Testler ve Kapsamlarını 2008-ÖSS ile Karşılaştırma ve Açıklamalarımız

Test
    

2008
    

2009

Testin Kapsamı
    
Yaklaşık Soru
Sayısı Payı (%)
    

Soru sayısı
    

Testin Kapsamı
    
Yaklaşık
Soru
Sayısı Payı (%)
    

Soru sayısı

Türkçe
    

Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular
    

100
    

30
    

Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular
    

100
    

 30

Sos-1
    

Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular
    

 
    

 
    

Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular
    

 
    

 

Tarih
    

43
    

13
    

Tarih
    

43
    

13

Coğrafya
    

34
    

10
    

Coğrafya
    

34
    

10

Felsefe
    

23
    

7
    

Felsefe
    

23
    

7

Mat-1
    

Matematiksel İlişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular
    

 
    

 
    

Matematiksel İlişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular
    

 
    

 

Matematik
    

100
    

21
    

Matematik
    

100
    

21

Geometri
    

 
    

9
    

Geometri
    

 
    

9

Fen-1
    

Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular
    

 
    

 
    

Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular
    

 
    

 

Fizik
    

43
    

13
    

Fizik
    

33,3
    

10

Kimya
    

30
    

9
    

Kimya
    

33,3
    

10

Biyoloji
    

27
    

8
    

Biyoloji
    

33,3
    

10

Ed-Sos
    

Türk Dili ve Ed. (Edebi Metinler dahil)
    

57
    

17
    

Türk Edebiyatı - Dil ve Anlatım
    

67
    

20

Türkiye Coğrafyası
    

27
    

8
    

Coğrafya
    

33
    

10

Psikoloji
    

16
    

5
    

 
    

 
    

 

Sos-2
    

Tarih
    

43
    

13
    

Tarih (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dahil)
    

44
    

13

Ülkeler Coğrafyası
    

23
    

7
    

Coğrafya
    

17
    

5

Sosyoloji
    

17
    

5
    

Psikoloji
    

13
    

4

Mantık
    

17
    

5
    

Sosyoloji
    

13
    

4

 
    

 
    

 
    

Mantık
    

13
    

4

Mat-2
    

Matematik
    

70
    

21
    

Matematik
    

60
    

18

Geometri
    

30
    

9
    

Geometri
    

30
    

9

 
    

 
    

 
    

Analitik Geometri
    

10
    

3

Fen-2
    

Fizik
    

43
    

13
    

Fizik
    

33,3
    

10

Kimya
    

30
    

9
    

Kimya
    

33,3
    

10

Biyoloji
    

27
    

8
    

Biyoloji
    

33,3
    

10
 

§Sınavın 1. bölümündeki Türkçe, Mat-1 ve Sos-1 testlerinde herhangi bir değişiklik yok.


§Mat-1 testinden ‘’Matematik testindeki Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücüyle ilgili sorular 100 puan üzerinden payı hala 100 olarak kaldı.’’ İfadesine dayanılarak Geometri sorularının çıkarıldığı yorumları yapılıyor. Ancak ÖSYM’nin 2006’dan sonraki ÖSS Başvuru Kılavuzlarında aynı ifade kullanılmıştır. ÖSYM’nin ‘’hala 100 olarak kaldı’’ açıklaması Mat-1 testinin içeriği değişmedi olarak yorumlanmalı.  2009 ÖSS’de Mat-1 testinde Geometri sorularının bulunacağını söyleyebiliriz.

 
§Fen-1 ve Fen-2 testlerindeki derslerin soru oranları değişti. Fizik sorularının payı %43’den %33.3’e düşürüldü; Kimya sorularının payı %30’dan %33.3’e, Biyoloji sorularının payı ise %27’den %33.3’e çıkarıldı. 2008 ÖSS’de 13 Fizik, 9 Kimya ve 8 Biyoloji sorusu sorulurken 2009’da Fizik, Kimya ve Biyoloji’den 10’ar soru sorulacak.
 

§2009 ÖSS’de Mat-2 testinde soruların oranında da değişiklik yapıldı. Buna göre Matematik sorularının oranı %70’den %60’a indi, Geometri sorularının oranı değişmedi. Yeni eklenen Analitik Geometri sorularına ise %10 oranında yer verildi. Buna göre, Matematik soru sayısı 2008’de 21 iken 18’e indirildi, Geometri soru sayısı 9 olarak kaldı. Analitik Geometri’den 3 soru eklendi. Analitik Geometri dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 29.01.1992 tarih ve 14 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulandığını belirtelim.
 

§2009 ÖSS’de Ed-Sos testinde Psikolojiden soru sorulmayacak. Aynı testte olan Türkiye Coğrafyası’ndan 8 olan soru sayısı, bu dersin payının %27’den %33’e yükseltilmesi sonucunda, 10’a çıkartıldı. Dersin adı da Coğrafya olarak belirtildi.

 

§Türk Dili ve Edebiyatı (Edebi Metinler dahil) dersinin adı Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım adını alarak, ağırlığı %57’den %67’ye soru sayısı da 17’den 20’ye çıkarıldı.

 

§ÖSYM, yapmış olduğu basın duyurusunun altına ‘’Ed-Sos testindeki Coğrafya soruları, Türkçe-Matematik alanında okutulan Coğrafya dersinin konularıyla sınırlı olacaktır.’’ ifadesini koyarak Coğrafya sorularının 10. 11. ve 12. sınıfta okutulan konulardan çıkacağını, bu durumda 2008 ÖSS’ye göre Coğrafya’nın konu kapsamının değiştiğini söyleyebiliriz.

 

§Türk Dili ve Edebiyatı (Edebi Metinler dahil) dersinin adı ÖSYM’nin açıklamasında Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım olarak yer almıştır. ÖSS’de 2. bölüm Ed-Sos. Testinde sorulacak 20 sorunun Türk Edebiyatı - Dil ve Anlatım derslerini içereceği anlaşılmaktadır.

 

§Sos-2 testine %13’lük payla Psikoloji soruları eklendi.  Sos-2 testinde Coğrafya sorularının oranı %23’den %17’ye, Sosyoloji ve Mantık sorularının oranları da %17’den %13’e inerken Tarih sorularının oranı %43’den %44’e çıkarıldı.

 

§Buna göre, 2008 ÖSS’de Sosyoloji ve Mantık’tan 5’er soru sorulurken, psikolojiden soru çıkmazken 2009 ÖSS’de her üç dersten 4’er soru sorulması bekleniyor. Ülkeler Coğrafyası’nın adı Coğrafya olarak değiştirildi, test içindeki ağırlığının değişmesi ile soru sayısı 7’den 5’e indi. Tarih dersinin içeriğine Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi de eklendi. Tarih dersinin soru sayısının geçen yılki gibi 13 olması beklenmekte.