Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Öz-De-Bir 16. Genel Kurulu Yapıldı!..
15.11.2011 ÖZ-DE-BİR 16. Olağan Genel Kurulu 14 Kasım 2011 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı.
Divan Başkanlığına Kenan BIYIK (Trabzon Yılmaz Dershanesi) Katip Üyeliklere Saffet Güzel (Aydın Artı Çözüm Dershanesi) ve Adnan Gürler (Tekirdağ Modern Fen Bilimleri Dershanesi) seçildiler.
Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ açılış konuşmasında eğitimimizde nicel gelişmelerin yanı sıra nitel gelişimin de mutlaka sağlanması gerektiğini belirterek eğitim sistemimizin sorunlarına değindi.

Bunlardan "Merkezi sınavların rekabetçi yapıyı pekiştirerek okulun ve öğrenme olgusunun sistem içindeki önemini azalttığı"na ilişkin sorunun, özel dershaneleri doğrudan ilgilendiren, toplumun geniş kesimlerince de dile getirilen ve özel dershanelerin geleceğine ilişkin sorgulamaların temelini oluşturan bir konu olduğunu belirten KÖPRÜLÜ, çatısı altında topladığı özel dershanelerin ilk sivil toplum örgütü ÖZ-DE-BİR olarak görevlerinin özel dershanelerin haklarını korumak olmasına karşın her zaman ülke çıkarlarını ön planda tuttuklarını söyledi.

KÖPRÜLÜ, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’e yaptıkları ziyarette, hazırladıkları raporla sorunlarını ve beklentilerini ilettiklerini belirtti.

Eğitim politikalarında özellikle üst öğrenim kurumlarına geçişteki belirsizliklerin giderilmesinin öneminin ve Yaşamboyu eğitim ve öğretimin daha da öne çıktığı günümüzde özel dershanelerimizi eğitim sistemimizin hem bir zenginliği hem de gerekli bir unsuru olarak algılamak gerektiğinin altını çizen KÖPRÜLÜ, ÖZ-DE-BİR Genel Kurulunun kurumlar ve ülke eğitimine kazanımlar getirici çalışmalar yapması dilekleriyle konuşmasını tamamladı.

Konukların Konuşmaları, 15. Dönem Çalışma Raporunun, Denetleme Kurulu Raporunun sunulması ile devam eden Genel Kurulda üyeliğe kabulde alınan giriş ödentisinin bundan sonraki üyelik kabullerinde alınmamasına ilişkin Tüzük Değişikliği de benimsendi.

Dernek organlarına yapılan seçim sonunda Faruk KÖPRÜLÜ yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu 15 Kasım 2011’de Ankara’daki üye dershane temsilcilerinin de katılımıyla Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi. Anıtkabir Özel Defterini Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ imzaladı.
 
Yapılan Seçim sonunda ÖZ-DE-BİR YÖNETİM VE DENETLEME KURULU Asil Üyelikleri aşağıdaki gibi oluştu.
 
ÖZ-DE-BİR 16. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Faruk KÖPRÜLÜ
Bilim Dershanesi
Ankara

Hasan KARACAN
Karacan Dershanesi
Ankara

Sezai ÖZEL
Açılım Dershanesi
İzmir

Sabri YILDIZ
Yorum Dershanesi
Denizli

Naci ATALAY
Sistem Dershanesi
Konya

Kurtuluş ARIKAN
Fen Bilimleri Dershanesi
İstanbul

Erol BOY
Sevinç Dershanesi
İstanbul

DENETLEME KURULU

Metin DEMİR
İlke Dershanesi
Ankara

Adem BIÇAKÇI
Bilim Dershanesi
Giresun

Özbey FİDAN
Ada Başarı Dershanesi
Aydın