Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Öz-De-Bir 25. Yılını Kutluyor - 29 Ekim 2010 Cumhuriyet Balosu
15.10.2010 ÖZ-DE-BİR 25. YILINI KUTLUYOR - 29 EKİM 2010 CUMHURİYET BALOSU

"Türkiye'nin dört bir yanında dershanecilik yapan ÖZ-DE-BİR üyelerinin belki de en önemli ortak özelliği, birçoğumuzun aynı kökenden gelmesidir: Eğitim... Bizler eğitimciyiz. Köy Enstitülerinden, Yüksek Öğretmen Okullarından, Eğitim Enstitülerinden geldik; kendi işlerimizi kurmadan önce yıllarca devlet okullarında hizmet verdik. Sahip olduğumuz bu eğitim birikimi ve ahlaki sorumluluklarımızla dershanecilik sektörüne de yüz akı hizmetler sunduk."

2005'te yayımlanan Özel Dershanelerde Yeni Yaklaşımlar ve Öneriler adlı bir yayında "Biz Kimiz?" başlığı altında yer verilmiş bu satırlara...  Bu tanımlamadaki kurumlardan gelenler, yerlerini fakülte mezunları sonraki kuşaklara bıraksa da ÖZ-DE-BİR üyesi dershane kurucuları eğitim sektöründe sahip oldukları eğitim birikimi ve sorumluluklarıyla yüz akı hizmetler vermeye devam ediyorlar.

2010, ÖZ-DE-BİR'in kuruluşunun 25. yılı…

12 Eylül'ün çalkantılı dönemi içinde kapatılmayla yüz yüze gelen özel dershaneler, o yıllarda MEF Dershanesi kurucusu İbrahim ARIKAN önderliğinde güçlerini birleştirmiş; Özal Hükümetinin kurulmasının ardından önce kapatılma kararının yasal düzenleme ile geri alınması, sonra da Dernek kurmanın serbest bırakılmasıyla ÖZ-DE-BİR'in kuruluşunu gerçekleştirmişler.

Özel Dershaneler Birliği Derneği, 8 Ağustos 1085'ten bu yana eğitim dünyamızda, özellikle de özel dershanecilik alanında adı ilk akla gelen etkili bir kurum olarak anılagelmiş.

ÖZ DE-BİR üyeleri, kuruluşta yaşanan heyecan ve coşkuyu,  yıllar sonra da geleneksel bir dayanışma ve bağlılıkla sürdürüyor.

ÖZ-DE-BİR yöneticileri Kurumlarını;

"O yıllardan günümüze değin sevgiyle, tutkuyla, onurluca sürdürülen bir büyük mücadelenin ürünü..."olarak görüyor; "Türkiye geneline yayılmış üyeleriyle alanında etkin hizmet veren, bilimsel, çağdaş, laik ve demokratik eğitimi, Atatürk ilke ve devrimlerini savunup korumayı benimsemiş bir sivil toplum örgütü…" olarak tanımlıyorlar.

ÖZ-DE-BİR,  çalışmalarını, ülkenin bütününe yayılan hizmetlerini Ankara'daki merkezden ve ilerdeki Temsilcilikleri aracılığıyla yürütüyor.

ÖZ-DE-BİR'in geçen 25 yılına bakıldığında "eğitim ve ülke çıkarlarına uygun her uygulamanın yanında, aksi her uygulamanın da karşısında olduğu, eğitim sorunlarına çözümler önerdiği, özel dershanelerin sorunlarını gündemleştirip çözmeye çalışarak kurumlaşmalarına önemli katkılar sunduğu, pek çok sosyal, kültürel, eğitimsel etkinlik düzenlediği, eğitim ve öğretime yardımcı pek çok materyali de eğitim dünyamıza kazandırarak eğitime hizmetin yollarını çeşitlendirdiği" görülür.

Yönetim Kurulunun hazırladığı "2010 ÖZ-DE-BİR'in 25. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Programı" çerçevesinde 25 ilde ilde eğitim etkinlikleri, Tanıtım Filmi, İnternet Sitesinin Yenilenmesi, Mevzuat Kitabı, ÖZ-DE-BİR Eğitim Dergisi 25. Yıl Özel Sayısı, 25. Yıl Sempozyumu, 25. Yıl Cumhuriyet Balosu… gibi etkinlikler ve çalışmalar sürmektedir.

29 Ekim 2010 Cuma günü Ankara Bilkent Otelde düzenlenen Cumhuriyet Balosu Saat 19.00'da Açılış Kokteyliyle başlayacak, Tanıtım Filmi gösterimi,  Yönetim Kurulu BaşkanıFaruk KÖPRÜLÜ'nün açılış konuşması, yemek, konukların konuşmaları, ve ÖZ-DE-BİR'e yıllarını vermiş üyelere plaket sunumuyla devam edecek; 20. Yüzyıla Damgasını Vuran Adam Büyük Önder Sunusuyla sona erecektir.

25. Yıl Sempozyumu, 30 Ekim 2010 Cumartesi günü 09.00/17.00 saatleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevinde iki oturumda gerçekleşecek. Sempozyumun ana konuşmacısı Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN'ın, Türk Milli Eğitim Sistemi - İlk ve Ortaöğretim Müfredatına Dair Değerlendirmeler başlıklı bir konuşma yapması bekleniyor.

Sabah oturumunun konusu:  Ortaöğretimde Değişen Öğretim Programları, Oturum Başkanı:Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN,  Panelistler: Prof. Dr. Musa DOĞAN (ODTÜ), Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ (Gazi Ü), Prof. Dr. Hamza YILMAZ (Ankara Ü), Yard. Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ (Osmangazi Ü).
Sonraki oturumda Dershaneciliğin Eğitim Sistemimizdeki Yeri, Dünü, Bugünü ve Geleceğikonuları tartışılacak. İbrahim ARIKAN (ÖZ-DE-BİR Danışma Kurulu Üyesi)ın Dershaneciliğin Dünü; Celal TEMEL (ÖZ-DE-BİR Danışma Kurulu Üyesi)in Dershaneciliğin Eğitim Sistemimizdeki Yeri, Bugünü; Mehmet KÜÇÜK (Özel Öğrt. Kur. Genel Müdürü)ün Dershaneciliğin Geleceği üzerine konuşacağı panelde, oturumu İbrahim ARIKAN yönetecek.