Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
ÖZ-DE-BİR Üyeleri KKTC'de Toplandı!
20.6.2009 Özel Dershaneler Birliği Derneği ve Doğu Akdeniz Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen ÖZ-DE-BİR Üyeleriyle Toplantı ve Üniversite Tanıtım Etkinlikleri 16–18 Haziran 2009 tarihlerinde yapıldı.

16 Haziranda Adaya gelen ÖZ-DE-BİR Üyeleri, Gazi Mağusa’da Salamis Bay Otelde buluştular ve ertesi gün Doğu Akdeniz Üniversitesi Etkinlik Salonunda toplandılar. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ, üyelere ve katılımcılara bir sunuş konuşmasıyla seslendi.
KÖPRÜLÜ, konuşmasında: "Bu güne değin çalışmalarımızda gerek Genel Kurulda ortaya konan, gerekse yönetimimize iletilen görüşlerden yararlanmaya çalıştık;  üyelerimizden alacağımız düşünsel-duygusal destek ve üyelerimizle yapılacak işbirliklerinin, Kurumumuzu daha ilerilere götüreceği düşüncesiyle hareket ettik." diyerek burada oluşun amaçlarından birinin bu olduğunu; buna dayanışma, tanışma,  tanıma gibi unsurların da eklenebileceğini belirtti.

KÖPRÜLÜ, konuşmasına "dershanelerin hep gündemde kaldığını, politika alanının istismar konusu olduğunu ve özel dershanelere karşı çıkışların sürdüğünü" söyledi; dershaneler ve sınav sistemlerine ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

1.Türkiye’de üst öğretim kurumlarına geçişte herkesin bildiği bir arz-talep dengesizliği vardır. Bu dengesizlik talep edenler arasında bir seçme yapmayı zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk da mevcut sınav sistemlerini ortaya çıkarmıştır.

2.Milli Eğitim Sistemimizde 1965 yılından bu yana yasal statüsü içinde varlıklarını sürdüren özel dershaneler, sistemin sonuçları olan sınav sistemleri içinde kuruluş amaçlarında belirtilen hizmetlerini sürdürerek varlıklarını daha da geliştirmişlerdir.

3.Bir üst öğrenim kurumuna geçişte başarılı olmak, seçilebilecek özellikteki puan değerlerine sahip olmayı gerektirmektedir. Bunu elde etmenin yolu sınavlara hazırlanmaktır. Sınavlara hazırlanmak için genellikle iki yol tercih edilmektedir: Özel dershanelere devam etmek veya özel öğretmenlerden özel ders almak…,

4.Özel dershaneler kurumsal kimlikleri ve yasal statüleri içinde bir eğitim hizmeti yürüterek bu ihtiyacı karşılamaktadır.

5.Sorun Özel Dershanelerin varlığı ya da sınavlar değildir. Çünkü tüm okullarımızda özel dershanelerde verilen eğitim öğretimi aratmayacak kapsamlı, nitelikli ve sınavlarda başarıyı yakalayabilecek bir eğitim yapıldığını ve de dershanelerin olmadığını varsaydığımızda bile sorun ortadan kalkmayacaktır.

6.Bu kez yine özelliği olan okullara/bölümlere girmek isteyenlerin talepleri devam edecek ve bunun için ekonomik durumu uygun olanlar bir adım önde olabilmek için yüksek ücretlerle özel derslere, özel öğretmenlere yöneleceklerdir. Bu kez sadece bu olanağı bulabilen öğrenciler istedikleri bölümlere girebileceklerdir.

7.Bunu eğitim politikalarına yön verenler dün biliyorlardı, bugün de biliyorlar.

Konuşmasının ikinci bölümünde dershanelerin son yıllarda yaşadıkları sorunlara bağlı olarak ve özellikle;

Dershanelere yönelik olumsuz söylemler,

Liselerin dört yıla çıkarılmasıyla geçen yıl lise son sınıf, bu sene mezun öğrenci sayılarındaki ciddi azalmalar,

Üniversite kontenjanlarındaki artış,

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların yarattığı sorunların dershaneleri zora soktuğunu; "2007 de 4031, 2009 da 4222 olan dershane sayısına göre son iki yılda artış oranının düştüğünü hatta Ankara’daki dershane sayısının 2007 de 534 iken bugün 478 olduğunu"  belirtti.

Değişen Sınav Sistemlerine de değinen KÖPRÜLÜ; Ortaöğretime Geçiş Sisteminin geçen yıl değiştirildiğini, OKS yerine getirilen SBS’YE ilişkin itirazlarını hatırlatarak "Yılsonu Başarı, Yöneltme ve Davranış Puanlarının Ortaöğretime Yerleştirme Puanına etki etmemesi gerektiğini, hatta bunun hukuksal sorunlara yol açabileceğini" belirttiklerini ifade etti. Nitekim Danıştay 8. Dairesinin öğrencilerin puanlarında yüzde 5 etkili "davranış puanı"yla ilgili olarak yürütmeyi durdurduğunu; Bakanlığın da buna uygun olarak sınıf puanlarını yeniden hesapladığını yeni bir değerlendirme sistemine geçişte böylesi sorunların yaşanabileceği görülürken önemli olanın sistemin öğrencilerimizde hak kayıplarına yol açmadan işleyebilmesi gerektiğini belitti.

Başkan KÖPRÜLÜ, 2010’da da yeni ÖSS sistemi uygulanacağını ve ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan’la ÖZ-DE-BİR üyelerini buluşturarak en yetkili ağızdan yeni sistem hakkında olan ve olabileceklerle ilgili bilgi alma fırsatı yaratıldığını söyledi. KÖPRÜLÜ  "Sınav sistemlerinde kimi değişikliklere giderken dershanelerin bundan nasıl etkilenecekleri konusu her zaman öne çıkmış, hatta "Dershanelere olan akışı bu sistemle ortadan kaldıracağız." denilerek yeni sistemler yapılandırılmaya çalışılmıştır: 1999’daki ÖSS, ve iki yıldır uygulanan SBS örnekleri gibi…" diyerek değişen uygulamaların ortaya çıkardığı ihtiyaca yönelik eğitim-öğretim hizmeti vererek değişikliklere ayak uyduracaklarını belirti.

KÖPRÜLÜ, konuşmasının sonraki bölümünde son 1,5 yıldır yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ekonomik krize karşı alınacak önlemlere yönelik olarak hem özel öğretim kurumları derneklerinin birlikteliğinde, hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi bünyesinde iki ayrı koldan ve etkili bir çalışma yapılması için gayret gösterildiğini ve ÖZ-DE-BİR’in görüş ve önerilerin yansıtıldığını ifade ederek "Özel Öğretim Kurumlarının Ekonomik Krizin Etkilerinden Kurtulmasına İlişkin Acil Talepleri"ni sıraladı:

1.Kalkınmada öncelikli yörelerde personel gelir vergisinin %80’i ve SGK primlerinin işveren payının %80’i Devlet tarafından ödenmektedir. Bu uygulamanın Türkiye genelinde bütün Özel öğretim kurumlarına tatbik edilmesi,

2.Özel öğretim kurumlarında KDV’nin %1’e düşürülmesi,

3.Velinin vergi muafiyeti ile desteklenmesi, Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere/velilere verilecek "Eğitim Kredisi" faizlerinin %50 sinin Devletçe karşılanması,

4.Her türlü ücretli ( mali yardım, hibe, bağış dahil ) eğitim öğretim faaliyetlerinin 5580 sayılı kanuna göre açılış izni almadan yapılmamasının sağlanması, İŞKURUMU, BELEDİYE VE KOSGEB gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen kursların, 5580 sayılı Kanunla açılmış kurumlardan ilgili alanına ve kontenjanlarına göre hizmet satın alınarak yürütülmesi

5.193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5220 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği Özel Okullara tanınan 5 yıllık vergi muafiyetinin sınırsız olarak tüm Özel Öğretim Kurumlarına uygulanması,

6.Özel Öğretim Kurumlarından özel sağlık sektöründe olduğu gibi hizmet satın alınması.
Konuşmasının sonraki bölümünde deneme sınavları ve ÖZ-DE-BİR Yayınlarıyla ilgili çalışmalara değinen KÖPRÜLÜ : "2008’de 2’şer SBS ve ÖSS deneme sınavına, 400 bin öğrenci ile 700 kurum; 2009’da 3’şer SBS ve ÖSS deneme sınavına, 540 bin öğrenci ile  980 kurumun Sınav Otomasyon Programı üzerinden başvurduğu"nu belirtti:

Yayın çalışmalarına ilişkin olarak da "3. yayın döneminin hazırlıkları kapsamında; değişen ÖSS sistemine uygun olarak yeni yayınların yazımı,  öncekilerin gözden geçirilmesi, düzeltilmesi, güncellenmesi, daha nitelikli yayınlara ulaşılma çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu" söyledi.

Eğitim Etkinlikleri, Basınla İlişkiler, Tanıtım, Etkinliklere Katılım, Yurtdışı İlişkiler hakkında da bilgiler veren Başkan KÖPRÜLÜ ’nün konuşmasının son bölümünde şunları söyledi:

"Gerek kimilerine değindiğim özel dershanelere ilişkin sorunlardan gerek ülkenin genel ekonomik gidişatından kaynaklanan sıkıntı ve sorunlarımız karşısında dayanışmamızın güçlü moralimizin yüksek olması gerekiyor."

ÖZ-DE-BİR’in güçlü, etkili olması; üyelerinin gücü, desteği, birlik ve beraberliğine, dayanışmasına bağlıdır.

Bizler Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği yolda çağdaş, demokratik, laik eğitim ilkelerimizden ödün vermeden güçlü kalmaya, görevimizi yapmaya, etkili bir sivil toplum örgütü olma misyonumuzu sürdürmeye çalışıyoruz. Ancak ÖZ-DE-BİR’i bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak gerekiyor.

Bunun kurumlarımızı da daha yukarılara taşıyacağına, örgütsel gücümüzün nitel ve nicel olarak artırmak için hepimize görevler düştüğüne inanıyorum.

ÖZ-DE-BİR,  kuruluşundan bu yana içinden eğitim dünyamızda yer edinen nice eğitimciler çıkardı. Bugün aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Daha uzun ömürler dilediğimiz bazı dostlarımız da artık dershanelerini kapattılar… Onursal Başkanımız Sayın Arıkan bunlardan biriydi… bazı dostlarımız da kapatma  kararı aldılar, "Test-Teknik’ten Son Ders!..." başlıklı mektubuyla bunu kamuoyuna duyuran  Danışma Kurulu Üyemiz Celal Temel gibi… Kendilerine ve aramızda olmayan tüm ÖZ-DE-BİR dostlarına buradan selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, 16-18 Haziran 2009’un anılarınızda güzel izler bırakmasını diliyorum."

ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ ’nün yaklaşık 35 dakika süren konuşmasının ardından Toplantının Konuk konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Attilla ERDEMLİ kürsüye geldi. 

"Alışkanlıklarımızı, toplumsal ve kişisel değerlerimizi sorgulayan, yargılayan, insanın kendisiyle hesaplaşmasını hayatın içinden şiirsel bir ifadeyle anlatan, insana ayna tutan bir deneme" olarak nitelenen  "Avuçlarımızdaki Cennet"in yazarı ERDEMLİ aynı başlıklı denemesini şiirsel anlatımıyla sundu izleyenlerine… Bu konuşmanın ardından Prof. Erdemli’ye Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ tarafından günün anısına bir armağan verildi.

Toplantının son bölümünde özel dershaneler ve ÖZ-DE-BİR hakkında görüşlerini ifade etmek isteyen üye katılımcılar söz aldı ve özellikle dershanelerdeki bozulma, örgütlenme, sorunlar ve çözüm önerileri… konularında görüşlerini ilettiler.

Günün öğleden sonraki bölümünde Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Ufuk Taneri beraberinde Rektör yardımcıları, dekan, bölüm başkanları ve diğer yöneticilerin oluşturduğu bir ekiple ÖZ-DE-BİR Yönetim Kuruluna ve katılımcılara Üniversitelerini tanıttılar. Tanıtım sonrasında Rektör TANERİ, ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu’na teşekkür içeren plaketi Başkan KÖPRÜLÜ’ye verdi. Başkan Faruk KÖPRÜLÜ de davetleri ve ÖZ-DE-BİR Toplantısının Üniversitelerinde düzenlenmesi nedeniyle Rektör TANERİ’ye ve düzenleme grubu yetkililerine teşekkür ederek günün anısına birer armağan sundu.

Günün kalan bölümünde ve ertesi gün düzenlenen Girne, Gazi Mağusa ve Lefkoşa şehir turlarıyla katılımcılar Adayı tanıma fırsatı buldular.