Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
ÖZ-DE-BİR'den Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı'na Ziyaret...
17.8.2012 Yeni Sınav Sistemi…
 
ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ 18 Eylül 2007 Salı günü saat 14.00’te MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan  ERDOĞAN’ı ziyaret etti.
 
Bu ziyarette, ağırlıkla uygulanacak sınavlar ve genel eğitim öğretim konularına değinildi  Görüşmede; Bakanlığımızın tüm çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen KÖPRÜLÜ, çalışmalarından dolayı Sayın Başkanı kutlayarak, OKS ve SBS ile ilgili çalışmalarda uygulanacak sistem milletimiz için hayırlı olacaksa bunun ÖZ-DE-BİR tarafından da destekleneceğini ve bu konuda üzerimize düşen görevlerin yerine getirileceğini ifade etti.
 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ERDOĞAN da ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti belirterek;
 
Merkezi sınavlarla ilgili yeni bir düzenlemenin bu güne kadar yapılmamasının bir eksiklik olduğunu, Müfredat reformu adı altında gerçekleştirilen çalışmaların hayat bulması için öncelikle OKS’nin sonra da ÖSS’nin yapısal olarak değiştirilmesinin kaçınılmaz göründüğünü, Öğrencilerin performansının, anlık değil sürece dayalı olarak sergilediği başarılara göre değerlendirilmesinin gerektiğini, Bu nedenle ideal bir eğitim ve öğretime kavuşmak için eğitimle ilgili karar mercilerinin ve eğitimcilerin yaygın bir şekilde kabul görmüş olan ilke ve değerleri tekrar etmekle yetinmemeleri, bunların pratiğe dönüştürülmesi üzerinde yoğunlaşmalarının önem taşıdığını, 

Talim ve Terbiye Kurulu olarak çeşitli düzeylerde ve akademik çevrelerde dile getirilen eğitim ve öğretim ilklerinin hayata geçirilmesini sağlamak üzere eğitim ve öğretimimizin bir anlamda somut dayanağı olan yönetmeliklerde çok önemli değişiklikler yaptıklarını, Geçtiğimiz yıl ortaöğretimde uygulamaya konulan 100’lük not sistemine, yapılan Yönetmelik değişikliği ile yeni eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarında da geçileceğini ve ilköğretim okullarında da sınavların ve öğrencinin performansına yönelik çalışmaların 100 tam puan üzerinden değerlendirileceğini, Bakanlığımızın uygulamaya koyacağı Seviye Belirleme Sınavlarının başarılı olacağına inandığını belirtti.

Bu uygulamanın; başta bazı kişilere karşı riskli göründüğünü ve sahip çıkılmadığını belirten ERDOĞAN, “Bu kararlardan eğitimin kazanacağı inancındayım.” dedi.

Görüşmede, dershaneler konusunda da değinen ve “Dershaneler aslında fırsat eşitliği sağlayan kurumlardır… Dershaneler, sistem içinde sadece sınav kazandıran kurumlar olmaktan çıkarak eğitim eksikliklerini tamamlayan kurumlar olacaktır ve müfredata uygun olarak yaptıkları çalışmalarla okullar gibi hizmet verecektir.” diyen Başkan ERDOĞAN, “Okullar ile dershanelerin el ele beraber çalışması gerektiğini”, “Genel olarak bazı çevrelerce dershanelerin sıkıntı yaratan kurumlar gibi gösterildiğini oysa dershanelerin sistemin gerektirdiğini yaptığını” söyledi.

Yeni sınav sistemiyle ilgili olarak böyle bir çalışmayı başlatabildikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Erdoğan, yeni sistemde; çocuğa bilmediği konuların öğretileceğini, öğrencinin sınıf içi çalışmalara önem vererek şans faktörünün ortadan kalkacağını, OKS sınavına giren öğrencilerin % 10 kadarının değişik nedenlerden ötürü alması gereken puanı alamadığını belirtti.

SBS sonunda elde edilen veriler ÖSS sistemi ile ilgili çalışmalarımıza da ışık tutacaktır diyerek mevcut ÖSS sistemine de değinen Erdoğan, bir dersten “0” puan alan bir öğrencinin tercihlerde o dersle ilgili bir alana yerleşebildiğini, yeni uygulama ile bir sınavda bir dersten 15–20 soru ile öğrencinin geleceğinin belirlenmesi yerine daha fazla sınav ve daha fazla soru ile gerçekçi yönlendirmelerin yapılacağını söyledi.

ERDOĞAN; SBS ile ilgili yönetmelik değişikliklerinin yapılarak mevzuat yönünün tamamlandığını, böylece 6., 7. ve 8. sınıflarda yurt geneli ortak sınavlar yapılabileceğini belirtti.

SBS ile ilgili olarak özetle:

1.Sınavlar, tamamen müfredat odaklı ve bilgiyi ve öğretileni ölçecek nitelikte olacak; zorunlu derslerden Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsayacaktır.

2.Soru sayıları ders saati sayılarıyla orantılı olacaktır.

3.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden istisnai olarak daha az soru sorulabilecektir.

4.Yabancı dil dersinden de soru sorulacak ancak ilk sınavlarda seviyenin düşük tutulmasına özen gösterilebilecektir.

5.Sınavların eğitim-öğretim yılı sonundaki ilk hafta da yapılacağı, bir sınıfa uygulanacak sınavın aynı günde değil de iki güne yayılmasının ihtimal dahilinde olduğu düşünülmektedir.

6.Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün üzerinde çalıştığı soru örnekleri MEB web sitesinde verilecektir.

2007-2008 Öğretim Yılında Uygulanacak SBS’de
Sorulacak Olası Soru Sayıları*

DERSLER
    
HAFT.DERS SAATİ SAYISI
    

DERS SAATİ ORANI VE SORU SAYISI
    

OLASI SORU SAYISI

TÜRKÇE
    

5
    

500/22
    

23
    

24

MATEMATİK
    

4
    

400/22
    

18
    

19

FEN VE TEKNOLOJİ
    

4
    

400/22
    

18
    

19

SOSYAL BİLGİLER
    

3
    

300/22
    

14
    

15

YABANCI DİL
    

4
    

400/22
    

18
    

18

DİN KÜLT. VE AHLAK BİLG.
    

2
    

200/22
    

9
    

5

TOPLAM:
    

22
    

 
    

100
    

100
 

 

DERSLER
    

HAFT.DERS

SAATİ SAYISI
    

DERS SAATİ ORANI VE SORU SAYISI
    

OLASI SORU SAYISI

TÜRKÇE
    

5
    

600/22
    

27
    

28

MATEMATİK
    

4
    

480/22
    

22
    

23

FEN VE TEKNOLOJİ
    

4
    

480/22
    

22
    

23

SOSYAL BİLGİLER
    

3
    

360/22
    

16
    

17

YABANCI DİL
    

4
    

480/22
    

22
    

22

DİN KÜLT. VE AHLAK BİLG.
    

2
    

240/22
    

11
    

7

TOPLAM:
    

22
    

 
    

120
    

120
 *Bu görüşme sonrasında ÖZ-DE-BİR olarak belirlediğimiz olası soru sayılarıdır.