Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Özel Dershane Kurucuları 9 Haziran 2014 Pazartesi Ankara-Kocatepe Kültür Merkezinde!..
3.6.2014 Özel dershane dernekleri ÖZ-DE-BİR, TÖDER, GÜVENDER temsilcileri, 27 Mayıs 2014’te İstanbul’da Dershanelerin Kapatılmasıyla İlgili Süreci değerlendirmek üzere bir araya gelmişler, bu toplantıda, ortak bazı çalışmalar yapılmasında görüş birliğine varmışlardır:
1. Bu çerçevede Dershaneleri kapatan, MEB kadrolarını boşaltan 6528 sayılı Yasanın bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Ana Muhalefet Partisi tarafından yapılan başvurunun Anayasa Mahkemesinin gündeminde olması nedeniyle üç dernek adına Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yazılarak "1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Kanun hükümleri nedeniyle dershanelerin kapatılmasının uygulamada yaratacağı sorunların teknik detaylarının Dershaneler adına dernek temsilcileri düzeyindeki ilgililerden dinlenmesi” Mahkemeden talep edilmiştir (29.5.2014).
2. Yine üç dernek adına ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ tarafından Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine dershane tartışmalarını somutlayan bir dosya gönderilmiş; “dershanelerin kapatılmasının uygulamada yaratacağı sorunları ve teknik ayrıntıları, hak kayıplarını sunmak üzere” Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinden randevu talep edilmiştir (30.5.2014).
3. ÖZ-DE-BİR ve GÜVENDER,
- “Mahkeme üyelerinin hiçbir baskı altında kalmadan karar vereceklerine olan inançlarını ve olası hak kayıplarını dile getirmek” üzere Anayasa Mahkemesi üyelerine mektuplar yazmalarını üyelerinden istemiş,
- Tüm üyelerini 9 Haziran 2014 Pazartesi günü Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te kitlesel bir toplantıyla basın açıklaması yapmaya davet etmiştir.
Bu Toplantının Gündemi:
- Dershanelerin kapatılmasını içeren Yasa’nın kabulünden sonraki sürecin değerlendirilmesi,
- Dönüşüm ve MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Yönetmelik çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımı,
- Katılımcıların görüşlerinin alınması,
- ÖZ-DE-BİR ve GÜVENDER olarak ortak basın açıklaması yapılması... olarak belirlenmiştir.


ÖZ-DE-BİR'in Üyelerine Yazıları

1. AYM'ye Mektup- 2. Ortak Toplantı ve Basın Açıklaması>>>