Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Özel Dershanelerin 2008 Ruhsat Harcı Belirlendi: 1179.3 Ytl...
1.1.2010 Özel dershaneler 2008'de 1179,30 YTL ruhsat harcı ödeyecekler… Bu harç her yıl Ocak ayı içinde ödenmektedir…

Maliye Bakanlığı, harç tutarlarını 1 Ocak 2008'den geçerli olmak üzere, yüzde 7,2'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde arttırdı.

26 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğiyle, yeni yılda uygulanacak olan harç miktarları düzenlendi.

Buna göre Özel dershane işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1179.3 YTL olarak belirlenmiştir.

Resmî Gazete  26 Aralık 2007  Sayı: 26738 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 54)