Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Özel Dershanelerin Belli Başlı Sorunları
6.10.2010 Türkiye'de her kurum ve sektör gibi özel dershanelerin de pek çok genel ve özel sorunları vardır. Bu sorunların bir kısmı ülkenin genel sisteminden, bir kısmı mevzuattan, bir kısmı da kurumların kendilerinin yarattığı sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunların çözümü için, çaba harcayan tek kuruluş, kısa adı ÖZ-DE-BİR olan Özel Dershaneler Birliği Derneği ' dir. Kurulduğu 1985 yılından itibaren, özel dershanelerin pek çok sorunlarını gündemleştirip çözmeye çalışın ÖZ-DE-BİR, bir "dernek" örgütlenmesi olmasının sıkıntılarını yaşıyor. Yaptırım gücü olmayan bir örgütlenmeyle çok fazla şey yapmak zordur. Yarı resmi bir kuruluş olan "oda" örgütlenmeleri haline gelebilmek için yapılan çalışmalar henüz bir sonuca ulaşamamıştır.

Özel dershanelerin genel ve özel sorunlarının bir kısmını şöyle  sıralayabiliriz:

     1- Özel dershanelerin resmi bir örgütlenmeye sahip olmaması. Bunun için özel dershanelerin, diğer özel öğretim kurumlarıyla birlikte, oto kontrol ve denetimıni sağlayacak olan "Özel Öğretim Kurumları Odası"nın kurulmasına büyük gereksinim vardır.

     2- Özel dershanelerin paralı hizmet vermesinden dolayı, eğitimin mutlaka ücretsiz olması gerektiğine inanan resmi ve özel çevrelerin olumsuz yaklaşımları. Bu yaklaşımlardan dolayı özel dershaneler sürekli varlıkları ile birlikte tartışma konusu olmakta, bu da kurumların geleceğe yönelik yatırım yapmalarını engellemektedir.
 
     3- Özel dershaneleri sadece öğrencileri sınavlara hazırlayan kurumlar olarak gören anlayışın özel dershaneleri sistemin içinde eritme düşüncesi. Son ÖSS sisteminde olduğu gibi, sınavların sık sık ve anlamsız bir şekilde değiştirilmesi özel dershaneleri olduğu gibi, bu sınavlarla ilgili olan herkesi zor durumda bırakmaktadır.

     4- Çeşitli vergilerin getirdiği ağır mali yük. Halen özel dershanelerde KDV oranı %8 olup, çalışan personel gelirlerinin %50 si çeşitli vergilere gitmektedir. Ayrıca, hemen hemen hiçbir sektörde bulunmayan ve her yıl alınan işletme ruhsatı harcı diye bir vergi daha vardır.

     5- İdari mevzuattan kaynaklanan pek çok sorun vardır. Başta 625 sayılı yasa ve buna bağlı olarak çıkartılan çeşitli yönetmelik ve yönergelerde özel dershanelerin iş ve işlemlerini zorlaştıran pek çok madde vardır. Birkaç örnek verelim:

    Özel dershaneler bir ilan vermek için en az 15 gün önceden valiliğe başvurmak zorundadırlar.
    Bina içinde yapılan en küçük bir değişiklik için, bakanlık onayı alma zorunluluğu vardır.
    Personel atamaları, istatistik bilgiler, bina standartları, ücretsiz öğrenci okutulması gibi pek çok konuda, mevzuat içinde zor uygulanabilecek hükümler vardır. ÖZ - DE - BİR'in çabaları ile bunların bir kısmı düzeltildiyse de halen güvensizlikten doğan pekçok gereksiz madde bulunmaktadır.

     6- Özel dershanelerin işini zorlaştıran bir başka etken de dıştan gelen haksız rekabet koşullarıdır. Okulların açtığı kurslar, özel ders büroları, belediye, vakıf, dernek, sendika ve üniversiteler gibi çeşitli kuruluşların yasalara aykırı olarak açtıkları kurslar, yetkililerce önlenmediği gibi desteklenmektedir.
 
     7- Özel dershanelerin rekabet koşuları içinde kendilerinin yarattığı sorunlar da çoktur. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

    Yasalara, kurallara aykırı, ilkesiz ücret indirimleri ve promosyonlar
    Kaçak öğretmen çalıştırılması
    Karşı kurumları karalama
    Seviye belirleme sınavlarının amacından saptırılması
    Merkezi olarak bazı dershane, dergi veya yayınevlerinin daha çok ticari amaçla şube açmaları