Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Özel Öğretim Kurumları Burslu Okuttukları Öğrencileri İçin Vergi Ödemeyecek!
11.5.2009 Özel Öğretim Kurumları Kanunu gereği özel öğretim kurumları kurucularınca öğrenci ve kursiyerlere burs verilmektedir. Ancak bedelsiz olarak verilen burslar için KDV ödenmekte; burslu okutulan öğrenci için vergi ödemesi indirimsiz bedel üzerinden yapılmaktaydı.
Özel öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığına ilettiği taleplerinden biri olan bu "alınmayan ücretin vergisini ödeme uygulamasının" sona erdirilmesi talebi, Bakanlığın Maliye Bakanlığından aldığı görüşe dayalı olarak yerine getirildi. 7 Mayıs 2009 tarihli ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu imzalı yazıda: " … burslu öğrencilerin öğrenim ücretinin bir kısmının karşılanması halinde tahsil edilmeyen tutarlar için hasılat kaydının yapılmasına gerek bulunmadığı…" ,  "bedelsiz eğitim öğretim hizmetleri ile kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olduğu…"  belirtildi.
(10.05.2009)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 27.04.2009 ve MEB'in 07.05.2009 tarihli yazıları örneği