Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Özel Öğretim Kurumları Temsilcileri Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'i Ziyaret Ettiler!
23.7.2009 Ekonomik krizin özel eğitim sektöründe yarattığı krize çare aramak için geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçuyu Makamında ziyaret eden Özel Öğretim Kurumları temsilcileri bu kez de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER’İ makamında ziyaret ettiler. 21 Temmuz 2009’da gerçekleşen ziyarette Özel Öğretim Kurumları temsilcileri, "Özel Öğretim Kurumlarının Ekonomik Krizin Etkilerinden Kurtulmasına İlişkin Acil Talepleri"ni Bakanlığa sundular. Aralarında Faruk KÖPRÜLÜ ( ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı),  Eyüp KILCI (GÜVENDER Yönetim Kurulu Başkanı), Cem GÜLAN (Tür. Özel Ok. Bir. Der. Yönetim Kurulu Başkanı), Nurullah DAL ( Tür. Özel Ok. Bir. Der. Gen. Sek.), Yusuf TAVUKÇUOĞLU ( Tür. Özel Ok. Bir. Der. Başk. Yard.)’ın olduğu Özel Öğretim Kurumları Dernek yöneticileri, Dinçer’e sundukları raporda şunları talep ettiler:

Bilkent Üniversitesine özel kanunla üniversite çalışanları ve beş ildeki okul çalışanları için 25 yıllığına vergi istisnası getirilmiştir. Haksız rekabetin önlenmesi için bu uygulama tüm özel öğretim kurumlarını kapsamalıdır. "5084 Sayılı Kanun" kapsamında " Kalkınmada öncelikli yörelerdeki maaşlardan kesilen gelir vergisi ve SGK primi işveren hissesinin %80’lik kısmının devlet tarafından ödenmesi" hükmü bulunmaktadır. Benzer şekildeki bir düzenleme ile, süreye bağlı olmaksızın bu hükmün Türkiye Genelindeki bütün özel öğretim kurumlarında uygulamaya konulması,

Resmi okullarda maaş ve eğitim tazminatının belli bir oranı dışında prim kesilmemektedir. Resmideki uygulama özel sektöre aynen yansıtılmalı, " Özel öğretim kurumlarında çalışanlara yapılacak her türlü ödemelerden kesilecek vergi ve primler resmi kurumda çalışanlarla benzer şekilde özel öğretim kurumlarına da uygulanır." şeklinde düzenleme yapılması,

4857 Sayılı İş Kanunu ile 5580 sayılı Kanunda " Eğitimde sözleşmeler bir yıldan az süreyle yapılabilir" hükmü getirilmeli ya da, teşvik kapsamında " Özel öğretim kurumlarının temmuz ve ağustos aylarında ödediği maaşlardan vergi ve prim kesilmez" hükmü eklenmesi,

Resmi kuruluşların özel kurumlarla haksız rekabetini önlemek için; okullar-üniversiteler-belediyeler-işkur-resmi kurum ve kuruluşların açacağı her türlü ücretli (hibe, bağış, mali yardım dahil) eğitim öğretim faaliyetleri, Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kuruluşlarca yapılması,

Yabancı uyruklu öğretmenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni çok uzun bir süreçten sonra alınabilmektedir. Bu sürede öğretmen derse girdiği halde sözleşme yapılmadığı için SGK’yla ilgili işlemler başlatılamamakta, herhangi bir inceleme anında kurum cezalı duruma düşmektedir. Yabancı öğretmenlerin çalışma izinlerinde süreyi kısaltacak önlemler alınmalısı,

5580 Sayılı yasanın 9. maddesi gereği özel öğretim kurumları çalışanları özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. Sözleşme feshi için İş Kanunu hükümleri uygulanır. 30 kişiden fazla işçi çalıştıran iş güvencesi kapsamındaki kurumlar öğretmen (çalışan) istifa etmediği sürece sözleşmeyi feshedemez. Sözleşme bir yıl süreli olsa bile bu sözleşmeyi İş Kanunu belirsiz süreli saymakta ve işveren tazminatını ödese bile sözleşmeyi feshedememektedir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde çalışan dava açıp işe geri iade edilmektedir. Bu durum çalışanı kollamak isterken işvereni mağdur etmektedir. Özel öğretim kurumlarında yapılan sözleşmelerin süreli sözleşme sayılarak her iki taraf açısından problem oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi,
 
"Özel öğretim kurumlarında eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kurumlarda çalıştırılacak özürlü ve terör mağduru sayısının tespitinde eğitim-öğretim sınıfı personeli hariç tutulur." Yönünde yasal düzenleme yapılması…