Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Özel Öğretim Kurumları Temsilcileri'nden Bakan Çelik'e Ziyaret!
15.4.2009 Aralarında ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü’nün de bulunduğu Özel Öğretim Kurumlarının önde gelen derneklerinin yöneticileri 9 Nisan 2009’da Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mehmet KÜÇÜK’ü ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'i makamlarında ziyaret ettiler. Dernek yöneticileri dünyada yaşanan ekonomik krizin ülkemizdeki özel öğretim kurumlarına yansımalarını en aza indirmek için hazırladıkları önlem paketini sundular.
Faruk KÖPRÜLÜ (ÖZ-DE-BİR Yön. Kur. Bşk.), Necdet DOĞANATA (Ege Böl. Özel Ok. Der. Bir.), Eyüp KILCI ( Güvender Yön. Kur. Bşk.), Hilmi ALPAN (ÖZ-KUR-DER Yön. Kur. Bşk.), Enver YÜCEL (Tüm Öz. Öğ. K. Der. Bşk.), Dursun ÖNAL (Özel Sürücü Kursları Konf. Bşk.), Cem GÜLAN (Özel Öğr. Kur. Der. Bşk.) ve Naciye AYDIN( Ankara Özel Ok. Day. ve Gel. Der.)’ın imzalarıyla Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’e sunulan önlem paketi metni şöyle:
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİNDEN KURTULMASINA İLİŞKİN ACİL TALEPLERİ

Dünyada yaşanan ekonomik krizin ülkemizdeki yansımalarından en çok etkilenen sektörlerden biri de özel öğretim kurumlarıdır. Ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük önemi olan eğitim sektörünün bu krizden aşırı zarar görmemesi ve hayatta kalabilmesi için kurumların bağlı bulunduğu sivil toplum örgütleri, üyelerince kendilerine ulaştırılan talepleri değerlendirerek aşağıdaki önlemlerin acilen alınmasına ihtiyaç olduğunda fikir birliğine varmışlardır.

Bu konuda bakanlığımızca gerekli girişimlerin başlatılmasını, ülkemizde büyük istihdam imkanı sağlayan kurumlarımızın, öğrencilerimizin, velilerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla kriz dönemini atlatmalarının sağlanması için aşağıdaki önerilerimizi yüksek takdirlerinize arz ederiz.

1.Kalkınmada öncelikli yörelerde personel gelir vergisinin %80’i ve SGK primlerinin işveren payının %80’i Devlet tarafından ödenmektedir. Bu uygulamanın Türkiye genelinde bütün Özel öğretim kurumlarına tatbik edilmesi,

2.Özel öğretim kurumlarında KDV’nin %1’e düşürülmesi,

3.Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere/velilere verilecek “Eğitim Kredisi” faizlerinin %50 sinin Devletçe karşılanması,

4.Her türlü ücretli ( mali yardım, hibe, bağış dahil ) eğitim öğretim faaliyetlerinin 5580 sayılı kanuna göre açılış izni almadan yapılmamasının sağlanması, İŞKURUMU, BELEDİYE VE KOSGEB gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen kursların, 5580 sayılı Kanunla açılmış kurumlardan ilgili alanına ve kontenjanlarına göre hizmet satın alınarak yürütülmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Ekonomik krize karşı önlem almak için güç birliği yapan Özel öğretim kurumları sektör temsilcileri hazırladıkları önlem paketini Maliye ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da sunacak.