Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Ruhsat İptali!
21.11.2009 Özel dershaneler; açılışları sırasında ödedikleri Ruhsat Harcını her yıl Ocak ayında da o yıl için belirlenen miktarlar üzerinden ödemekteydiler.

ÖZ-DE-BİR, yıllardır haksız bir uygulama olarak sürdürülen bu konuyu gerek siyasal zeminde gerek ilgili her bürokrata anlatmak ve soruna çözüm bulmak için sürekli bir çaba içinde olmuştur. Nihayet konuyla ilgili son girişimlerimizden sonuç alınmış ve bu haksız uygulamaya son verilmiştir.
20.11.2009 tarih ve 27412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne eklenen geçici 6. maddeye göre özel dershaneler önceki ruhsatların iptaliyle 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren Ruhsat Harcı ödemeyecektir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne 20.11.2009 tarih ve 27412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le Ruhsat İptali başlığıyla Geçici 6. madde eklenmiştir.

8 Mart 2008'de yürürlüğe giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne eklenen madde: "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel öğretim kurumları adına valiliklerce düzenlenen ruhsatnameler, 31/12/2009 tarihi itibariyle iptal edilir." hükmünü içermektedir.

Bilindiği üzere harçlar ruhsata bağlı olarak alınmakta, ruhsatlarla ilgili bu düzenlemenin yapılmasıyla  (8 Mart 2008'den önce düzenlenen ruhsatların 31.12.2009 tarihi itibariyle iptal edilmesiyle)  harç ödemenin dayanağı da  kalkmış olmaktadır.)

20 Kasım 2009 CUMA
    
Resmî Gazete
    
Sayı : 27412
YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR


YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Ruhsat iptali

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel öğretim kurumları adına valiliklerce düzenlenen ruhsatnameler, 31/12/2009 tarihi itibariyle iptal edilir."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi                 Sayısı

8/3/2008              26810

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi                 Sayısı

1-31/7/2009         27305


2-30/10/2009       27391