Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
SBS KALKTI, YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BELLİ OLDU
4.9.2013 SBS kalktı, yeni ortaöğretime geçiş sistemi belli oldu
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine uygulanacak yeni ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili detayları içeren basın toplantısı (4 Eylül 2013)  Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Yeni sistemde SBS kalkarken 8. sınıfta okul sınavlarından her dönem 6  dersten birer sınav, merkezi olarak yapılacak. Öğrencinin 6,7 ve 8.sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak. Öğrenciler sınavlara kendi okullarında girecek, öğretmenler ise kendi okullarının dışındaki okullarda görevlendirilecek.
Orta ve uzun vadede açık uçlu soruları içerecek hale dönüştürülmesi hedeflenen yeni sistemle ilgili detaylar:
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
Basın Toplantısı (4.9.2013) Sunumu 
Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir.
Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.
MODELİN AMAÇLARI
Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek
Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak
Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak
Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak
Öğretmenin meslekî performansını artırmak
Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak
Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek
Başarı değerlendirmesini sürece yaymak
Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak
Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek
Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek
MODELİN UYGULANMASI
2013 -2014 eğitim -öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezî olarak gerçekleştirilecek.
Merkezî Değerlendirme Kapsamındaki Dersler: Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Merkezî değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük)birincisi, üç yazılısı olan diğer derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak
Merkezî değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek (Aralık ve Nisan ayları içinde ikişer gün sınav uygulanacak ders yapılmayacak.)
Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek
Merkezî değerlendirmeler orta ve uzun vadede (Fatih Projesiyle her öğrenciye tablet dağıtımı ve gerekli hazırlıkların Tamamlanması.. 3-4 yıl olarak ifade edildi.) açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek
Öğrenciler merkezî sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak
Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezî sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak
Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN HESAPLANMASI
Öğrencinin 6,7 ve 8.sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.
Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Yılsonu başarı puanının hesaplanması: Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı 
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder
Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 
6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak
Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek
Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek? 
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:
1. Tercih önceliği,
2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı

MEB Ortaöğretime Geçiş Sistemi sunumunu incelemek için tıklayınız