Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
SGK Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığından Sosyal Güvenlik Bilgilendirmesi!
5.5.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, sosyal sigorta hak ve yükümlülükleri, sigortalıların Kuruma bildirilmesinde dikkat edilecek hususlar, kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenin karşılaşacağı mali yükler, asgari işçilik denetimine ilişkin usul ve esasların yer aldığı "Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notları"nı yayınladı, ilgili kurumlara gönderdi.