Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Sınıf Puanlarının Hesaplanmasında Davranış Puanları Değerlendirme Dışı...
9.4.2009 Danıştay 8. Dairesi, Seviye Belirleme Sınavları (SBS)’na giren 2 milyona yakın ilköğretim öğrencisi ile ailelerini yakından ilgilendiren bir karar vermiş; 2 Mart 2009 tarihli bu karara göre, öğrencilerin puanlarında yüzde 5 etkili olan "davranış puanı"yla ilgili olarak yürütmeyi durdurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı da geçen yıl 21 ve 22 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan ve 31 Temmuz 2008’de ilan edilen SBS ile ilgili sınıf puanlarını, "Danıştay’ın davranış puanlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı" ve "kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler dışındaki öğrencilerin mağduriyetinin önlenmesi" gerekçeleriyle yeniden hesapladı.

Bu hesaplama sonucunda, 6'ncı sınıflarda 978 bin 887, 7'nci sınıflarda ise 979 bin 73 öğrencinin puannın düştüğü; 6'ncı sınıflarda 13 bin 58, 7'nci sınıflarda12 bin 529 öğrencinin puanının yükseldiği anlaşıldı.
 
Hesaplanan puanlar, MEB’in e-Okul sistemi ve veli bilgilendirme sisteminde yer alıyor.

Bakanlık, Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma kararı üzerine, "sınıf puanı hesaplamasında yüzde 5 oranındaki davranış puanının hesaplama dışında tutulması" hükmünü uygulamaya koydu. Ayrıca, özel eğitim ihtiyacı bulunan ve 5 bin 26 ilköğretim okulunda kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerin, puan hesaplamalarında ayrı tutulacağını açıkladı.

Buna ilişkin olarak "2009 Seviye Belirleme Sınavı eBaşvuru Kılavuzu"na:
"Danıştay Sekizinci Daire Esas No: 2008/10580 kararı gereği sınıf puanı hesaplamasında davranış puanı dikkate alınmayacaktır."
"Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2009 tarihli 1487 sayılı yazısı gereği özürlü öğrencilere yönelik sınav hizmetlerinde yeni düzenleme yapılmıştır."
"Belirtilen nedenlerden dolayı 27 Mart 2009 tarihinde Seviye Belirleme Sınavı eBaşvuru Kılavuzu güncellenmiştir."
ifadeleri eklenmiştir.

MEB yetkilileri yapılan değişikliklerin
"SBS puanının yüzde 70’i, yılsonu başarı puanının yüzde 25’i, davranış puanının yüzde 5’i ile oluşan sınıf puanı işleminden, davranış puanlarının değerlendirme dışına alınması"
"Kaynaştırma eğitimi yapılan okullarda en yüksek yılsonu başarı puanlarının belirlenmesinde özel eğitim öğrencilerinin ayrı tutulması ile sınırlı olduğunu"
"Hesaplamaların öğrencilerin 31 Temmuz 2008 tarihi öncesinde kayıtlı bulunduğu okul dikkate alınarak yapıldığını"
"SBS puanları ile ilgili başka bir hesap veya değerlendirmenin söz konusu olmadığını" belirtmişlerdir.

SINIF PUANININ HESAPLANMASI…