Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
TEOG Yerleştirme Puanları Açıklandı...
8.7.2014 Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, idare mahkemesi kararı gereğince merkezi ortak sınavlarda 4 sorunun değerlendirme dışı tutularak puanların hesaplanmasıyla ilgili, yasalara, sınava ve kılavuzuna uygun biçimde çocuklar için en uygun olduğunu düşündükleri çözümle sonuçları açıkladıklarını.... (...) bundan sonraki süreçlerde itiraz hakkından vazgeçtiklerini belirtti... 

MEB'in internet sayfası www.meb.gov.tr adresinden açıklanan puanlara, TC kimlik numarası ve doğum tarihi girilerek erişiliyor.

2014 Yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması Kapsamında Oluşan Yerleştirmeye Esas Puan Değerlerinizi öğrenmek için Tıklayınız...

2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme  E-Kılavuzu için Tıklayınız...

2014 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih Listeleri için tıklayınız...


-     TEOG tercihleri 31 Temmuz-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınacak.
-     22 Ağustos 2014 tarihinde ise TEOG yerleştirme sonuçlarının ilanı ve kesin kayıtlar yapılacak.
-     Yerleştirme işlemleri yedek liste yapılmaksızın tek seferde gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme, tercih yükseltme gibi işlemler olmayacak.
Konuyla ilgili olarak Bakanlıktan Yapılan Açıklama 
BASIN AÇIKLAMASI 07.07.2014 19:04 


Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması çerçevesinde, 8’inci sınıf öğrencilerinin 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde katıldıkları birinci dönem ortak sınavlarından Fen ve Teknoloji Testi A kitapçığının 9’uncu (B kitapçığında 6’ncı), İngilizce Testi A kitapçığının 4’üncü ve 6’ncı (B kitapçığında 5’inci ve 7’nci), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi A kitapçığının 7’inci (B kitapçığında 1’inci) sorularının hatalı olduğu gerekçesiyle Ankara 13. İdare Mahkemesi´nde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davası açılmıştır.


Mahkeme, Haziran ayı içerisinde davalarla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Bakanlığımız, karar aleyhine Bölge İdare Mahkemesi´ne itiraz başvurusunda bulunmuş, bugün itibariyle de yürütmeyi durdurma kararına yönelik bu itirazımızın reddedildiği bilgisine ulaşılmıştır. 


Bakanlığımız, yürütmeyi durdurma kararına yönelik itirazın reddi üzerine, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamalarını önlemek ve yargı kararlarının uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla yargılamanın devamındaki haklarından feragat ettiğine ilişkin başvurusunu da ilgili mahkemeye ulaştırmıştır.


Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararında söz konusu 4 sorunun değerlendirme dışı tutularak sınav puanı hesaplanmasında sınav kılavuzunun 11’inci maddesinin (i) bendindeki "Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır" hükmü esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiğine hükmetmiştir.


Bakanlığımız, bu hüküm doğrultusunda yeniden değerlendirme yaparak Fen ve Teknoloji, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ait puanları hesaplamıştır.