Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
TOBB TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİNDEN DERSHANELERE DESTEK!..
21.11.2012

TOBB TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ’NDEN KAMUOYUNA DUYURU

20 Kasım 2012

“Son zamanlarda özel dershanelerin varlığının tartışma konusu yapılması, buradaki yönetici, öğretmen ve diğer çalışanlar ile öğrenciler üzerinde geleceğe yönelik ciddi kaygılar oluşturmanın yanında, ülkemize önemli hizmetler sunan bu büyük eğitim camiasını tedirgin etmiştir.
TOBB Türkiye Eğitim Meclisi olarak, meclisimizde de temsil edilen dershanelerle ilgili düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
Ülkemizde özel dershaneler, kuruluş ve işleyişleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’yla düzenlenen yasal eğitim öğretim kurumlarıdır.
Sanıldığının aksine, başvuranların tamamının bir üst okula yerleştirildiği ülkeler dâhil, başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Tayvan gibi birçok gelişmiş ülkede, farklı isimler altında özel dershanecilik yapılmaktadır. Üstelik ABD’de okullar, özel dershanelerden yer yer eğitim hizmeti satın almaktadır. Dünyada dershaneciliğin yasaklandığı ülke yoktur.
Güney Kore’de dershanecilik bir dönem yasaklanmış, ancak bu yasak 2000 yılında Anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır. Gelişme hızı yüksek olan uzak doğu ülkelerinde dershaneye gitme oranı %50’lerdeyken, bizde %8’dir.
Ülkemizdeki 4 bine yakın özel dershane, genellikle özel okula gidemeyen, özel ders alamayan 1,5 milyon dar gelirli ve orta halli ailenin çocuğuna hizmet vermektedir. Dershaneler, 50 binden fazlası öğretmen olmak üzere 100 bini aşkın çalışanıyla öğrencilerimize eğitim öğretim hizmeti verirken önemli bir istihdam da sağlamaktadır.
Sınavlara hazırlık ve okullara destek amacıyla hizmet veren dershanelere, gösterdikleri yüksek performans ve sundukları eğitim öğretim hizmeti ile yüksek teveccüh gösterildiği gerçektir.
Dershaneler, birkaç istisna dışında, öğretmenler tarafından az sermayeyle kurulmuş, yoğun emekle çalışan, kârlılığı oldukça düşük küçük işletmelerdir. Bu kurumların okul gibi çok daha büyük sermaye isteyen yatırımları yapması zor hatta mümkün değildir. Zaten süreç içinde bu sermaye birikimine ulaşanlar okul açmaktadırlar.
Dershanelerin birikimleri, deneyimleri ve eğitim ortamlarından eğitimimizin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanılmalıdır.
Mevcut yapıda özel ders ihtiyacını karşılayan özel dershaneler ile okullarımızın işlevleri farklıdır. Özel ders ihtiyacı alınacak önlemlerle azaltılabilir, ancak, ortadan kaldırılamaz. Dünyadaki örnekler, uygulamalar bu yöndedir. Bizde de ailelerin ek destek aramaları yadırganmamalı, desteklenmelidir.
Dershaneler; özel okullara gidemeyen, özel ders alamayan orta ve dar  gelir grubunun elindeki tek alternatiftir. Anadolu’nun ücra köşelerinden dershanelere devam ederek en iyi okullara giriş hakkı kazanmış öğrencilerimizin yakaladıkları bu fırsatlar unutulmamalıdır.
Bu bakımdan, dershanelerin yokluğunda dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın, çocuklarını iyi bir okula yerleştirmek için özel ders aldırmak zorunda kalacakları ve bunun onlara daha pahalıya mal olacağı endişesi taşınmaktadır.
Özel okulların desteklenmesiyle, özel öğretimin eğitimdeki payı artırılarak devletin bu alandaki yükünün azaltılması gerekmektedir. Dershanelerin de bu anlamda teşvik edilmesine yönelik yapılacak çalışmaları destekliyoruz.
Dershaneler, ülkemizin yararına olan her olumlu yaklaşımı daima menfaatlerinin önünde tutmuşlardır.
Biliyoruz ki, özel dershaneler konusunun sektörle, eğitim yöneticileriyle tartışılması ülkemizin ve herkesin yararına uygun yeni seçenekler sağlayacaktır. Bu konuda sektör meclisimizin önerileri de mevcut olup, üzerinde istişare etmeye hazırız.
Sayın Başbakanımızın eğitim konusuna gösterdiği ilgiyi, verdiği önemi çok iyi biliyoruz. Sektörümüzün görüş ve önerilerindeki haklılık payının, kamuoyunun ve hükümetimizin kanaatlerinde dikkate alınacağına inanıyoruz.
Saygıyla kamuoyuna duyururuz.”

Açıklamanın Bağlantısı:http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=1266&lst=Haberler
Dershaneler Hakkındaki TOBB açıklamasına ilişkin Basın Haberler İçin >>>Tıklayınız