Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Ülkemizde, Özel Olarak Da Dershane Sektöründe Yaşanan Tüm Olumsuzluklar Elbette İçimizi Acıtıyor!
24.6.2009 Sayın Abbas  GÜÇLÜ

Sayın Abbas Güçlü, Milliyet gazetesindeki köşenizde 23–24 Haziran 2006 tarihlerinde "Cevabı zor soru: Kalem mi tutayım yoksa silah mı?" ve "Cevabı zor soru (2)" başlıklarıyla yazmış olduğunuz ve ÖZ-DE-BİR’in de adının geçtiği yazıyı okudum. Bunlardan ilkinde kpss puanı 84 olan,  öğretmenliğe atanamamış bir  fen bilgisi öğretmenimizin çalıştığı dershanede karşı karşıya olduğu koşulların olumsuzluğundan duyduğu rahatsızlıkla istemediği bir mesleğe yönelme öyküsünü  dile getirmişsiniz. Sonrakinde de eğitim ve istihdam ilişkileri sorgulanarak dershane sistemi, gençlerin mutsuzlukları, uzun vadeli eğitim-istihdam planlamasının zorunluluğu gibi konuları ele almışsınız.

Sayın Güçlü yazılarınızda dile getirdiğiniz sorun ve tespitlerin çoğuna biz de katılıyoruz.

Aslında yazınızdaki  "dershane" ve  "öğretmen" anahtar sözcüklerinin yerine "başka bir iş alanını" ve "o alanda çalışan kesimi" koyduğunuzda üç aşağı beş yukarı benzer sözler söylemenin mümkün olabileceğini söylemek abartı olmaz.

Kentsel kesimde işsizlik oranının %18-20 Kayıt dışı istihdamın %40-42, her üç üniversite mezunundan birinin işsiz olması ve OECD ülkeleri arasında en fazla üniversite mezunu işsizin Türkiye’de bulunması özelliklerimiz bu savımıza kanıt olabilir.

Eğitimin ciddi bir iş olduğunu her fırsatta yineleyen bir kurum olarak  "Ülkemizin her alanı böyle, bu alan da böyle…" diyerek çözümsüzlüğe ve kaçışa yönelmek gibi bir düşüncemiz olamaz. Ülkemizde, özel olarak da dershane sektöründe yaşanan tüm olumsuzluklar elbette içimizi acıtıyor. ÖZ-DE-BİR üyesi dershaneler yıllardır ülkemizin ve eğitimimizin çıkarlarını ticari, siyasi, kişisel vb. kaygıların önünde tuttular; tutmaya devam ederek ilkeli bir biçimde ayakta kalmaya, hizmet vermeye çalışıyorlar. İçimizde, dershane sektöründeki haksız rekabet ve bozulmalar karşısında zor duruma düşen, işini kaybeden, işinden vazgeçen üyelerimiz var…

ÖZ-DE-BİR, özel dershaneleri geliştiren, onların kurumsallaşmalarına yardımcı olan ve onlara kamuoyunda saygınlık kazandıran roller üstlenmiş, "dershane" ile birlikte önce onun adı anılan bir dernek olarak tanınmıştır. Bir dernektir ÖZ-DE-BİR…  Hiçbir yaptırım gücü olmamasına karşın yine de üyeleri üzerinde bazı temel ilkelerde etkili olmaya çalışmış; velilere  "güvenilir ve çağdaş bir eğitim için ÖZ-DE-BİR üyesi dershaneleri seçin." diyebilmiş, bunu ilkeleştirmiştir. Ancak bu alanda bilerek, bilmeyerek yapılan yanlışlıklar, "düzenleme(me)ler" sizin de dile getirdiğiniz sorunları büyütmüştür.

ÖZ-DE-BİR,  sektördeki bozulmalara, kontrolsüz büyümelere, eğitim ilkelerine aykırı her türlü uygulamalara vb. sorunlara karşı tüm özel öğretim kurumlarını içine alan "Oda" tipi bir örgütlenme önermiş, bunun için yasa tasarısı taslakları hazırlamış, buna siyasal destekler aramıştır. Uzun yıllar bu konuyu gündeminde tutmuş her fırsatta sektörün sorunlarını ülke çıkarlarına da uygun biçimde aşmada önemli roller üstlenecek ve kural dışı uygulamalara yaptırımı olacak bu örgütlenme modelini savunmuştur. Bu öneri bir kez daha bu fırsatla tartışılmalıdır. Bu alanda emeği, birikimi, değeri… olan kurumumuzun bu sesine kulak verilmelidir.

Saygılarımla

24 Haziran 2009

Faruk KÖPRÜLÜ
ÖZ-DE-BİR
Yönetim Kurulu Başkanı

 
"Cevabı zor soru: Kalem mi tutayım yoksa silah mı?"
"Cevabı zor soru (2)"