Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
ULUSAL DERSHANE DERNEKLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA
22.11.2013 ULUSAL DERSHANE DERNEKLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA >>> Pdf Olarak indirmek için>>>


ULUSAL DERSHANE DERNEKLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA
Basın Toplantısı, Ankara: 22 Kasım 2013 Saat 14.30
Son günlerde basınımız ve kamuoyunu yoğun bir şekilde meşgul eden “Özel Dershaneler” konusunun son Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüldüğünü, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın açıklamalarının ardından Sayın Başbakanın açıklamalarıyla tüm kamuoyu öğrenmiş oldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Özel Dershanelerin Geleceğini ilgilendiren bu çalışmalar, uzun süredir konunun en önemli paydaşlarından biri olmamıza rağmen tarafımızın görüşleri alınmaksızın yürütülmüştür.
Bakanlar Kurulunun toplandığı 18 Kasım 2013 günü toplantı öncesinde ve toplantı devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarınca, özel dershaneleri temsil eden derneklerin yöneticileri davet edilerek Bakanlıkta ayrı ayrı görüşmeler yapılmış ve hazırlanan Yasa Taslağının dershane derneklerince kabul edilmesi istenmiştir. Ancak hazırlanan taslak, ülkemizin eğitim-öğretimine önemli zararlar verecek bazı maddeler içerdiği için dernek temsilcileri tarafından kabul edilmemiştir.
Nitekim taslak, anlaşıldığı üzere Bakanlar Kurulunda görüşülmesi, tartışılması, eleştirilmesi sonucunda uygun bulunmamış; yeni teklifler getirilerek tekrar görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın açıklamalarına göre “Özel Dershanelerin Geleceği” ile ilgili karar verilmeden önce, olayın paydaşlarının görüşlerinin alınmasına ve bir mutabakat aranmasına karar verilmiş olması sektör temsilcileri tarafından ümitle karşılanmış ve kaygılarımızı bir nebze azaltmıştı.
Sayın Başbakanımızın 20 Kasım 2013 akşamı televizyon kanalında konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarda konuyu eğitim reformu kapsamında değerlendirerek iyi niyetle yaklaşmakta ancak yanlış bilgilendirildiği anlaşılmaktadır. Sözgelimi sınav sorularının dershane müfredatına göre düzenlendiği, 20 bin TL’lik dershaneler, 800 bin öğretmene haksızlık yapma düşüncelerinin, özel okul ve özel açık lise olma önerilerinin sorunun çözümünden uzaklığı, dershaneye duyulan ihtiyacın görmezden gelinmesi gibi pek çok konu hakkında söylenecek çok söz vardır…
Sorunun sadece % 25 olarak telaffuz edilen bir kesimin sorunu, bir kesimin mücadelesi gibi gösterilmesi yanlıştır. Görülmüştür ki altta imzası olan 3000 civarı dershaneyi temsil eden dernekler, tüm dershane sektörü hatta tüm özel öğretim kurumları dernek ve çevreleri bu soruna sahip çıkmış, ortak bir bakışla ve demokratik haklarını kullanarak sorunun çözümüne yönelmiştir.
Bu aşamada sektör temsilcileri olarak:
1.Bakanlar Kuruluna gelen bu konuyu yeniden değerlendirme ihtiyacıyla tarafların görüşlerini, önerileri alma yaklaşımlarını meselenin çözümü açısından olumlu buluyoruz.
2.Bakanlık bürokratları tarafından dershane dernekleri ile yapılacak görüşmelerde karşılıklı dayatma olmadan yapıcı katkılarda bulunmak istiyoruz.
3.Dershaneler meselesi, sadece dershaneleri değil; öğretmenler, çalışanlar, öğrenciler ve veliler dikkate alındığında halkımızın çok büyük bir kısmını ilgilendirmektedir. Bundan dolayı meselenin oldubittiye getirilmeden, zaman baskısı olmadan, hukuksal sorunlara yol açmayacak biçimde ayrıntılarıyla görüşülmesini bekliyoruz.
4.Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Sayın Bülent Arınç’ın açıklamasında ifade ettiği mutlaka paydaş olan dershane derneklerinin görüşlerinin alınacağı gibi, olayın diğer paydaşları olan çalışan öğretmen ve personel ile bu kurumlardan hizmet alan öğrenci ve velilerin de görüşlerinin alınması gerektiğine inanıyoruz.
5.Bu konunun çok daraltılmış seçenekleriyle bir dayatma biçiminde sunularak çözüleceğinin sanılması büyük bir yanılgıdır. Bundan dolayı konuyla ilgili çalışma yapan başta sektör temsilcisi dernekler olmak üzere düşünce kuruluşlarının ve üniversitelerin, öğretmen sendikalarının ve özel okulları temsil eden derneklerin kanaatlerinin alınmasının da faydalı olacağına inanıyoruz.
6.Bazı basın yayın kuruluşlarında sanki Bakanlar Kurulu sonrası dershane temsilcileri ile görüşmeler yapılmış ve mutabakat sağlanmış gibi haberler vardır. Bunlar doğruyu yansıtmamaktadır. Bundan sonraki sürecin şeffaflık içinde yürütülmesini bekliyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığı ile bu süreçte yapılacak ortak çalışmalar ve alınacak kararlarla ilgili olarak halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.
“Özel Dershanelerin Geleceği” ile alakalı meselede başta velilerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza verdikleri destek için teşekkür eder, değerli kamuoyuna saygılarımızı sunarız.


ÖZ-DE-BİR Özel Dershaneler Birliği Derneği
GÜVENDER Güven Dershane Sahipleri Derneği
TÖDER Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği
ÖZDER Özel Öğretim Derneği
KÜLTÜR-BİR Özel Anadolu Kültür Dershaneler Birliği Derneği