Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Uluslararası Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Kongresi - 16-18 Ocak 2014 – Antalya
10.1.2014 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı işbirliği ile düzenlenen ‘‘Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze
Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi’’ 16-18 Ocak Tarihlerinde Antalya’da yapılıyor.
İçeriğini; Kademeler Arası Geçiş, Sınav Sistemi, Özel Dershaneler ana başlıklarının oluşturduğu Kongrede Kurumumuz da temsil ediliyor.
ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ, “Özel Dershanelerin Eğitim Sistemi İçindeki Yeri, Sosyo Ekonomik Değerleri, Geleceği” başlıklı Bildirisini, 18 Ocak 2014 Cumartesi sunacak.

18 OCAK  2014, CUMARTESİ
SALON III
VII. OTURUM
Oturum Başkanı Nihat BÜYÜKBAŞ
14.00-14.20 Prof. Dr. Ali GÜLER
Türk Eğitim Sisteminde Fırsat Eşitsizliği ve Dershane Olgusu
14.20-14.40 Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
M. Akif SÖZER
Yazılı Basında Dershaneler
14.40-15.00 Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
Yüksel NİZAMOĞLU
Dershanelerin Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bazı Tespitler
15.00-15.20 Özel Dershaneler Birliği Der. Yönetim Kurulu Başkanı  Faruk KÖPRÜLÜ
Özel Dershanelerin Eğitim Sistemi İçindeki Yeri, Sosyo- Ekonomik Değerleri, Geleceği
15.20-15.40 Tartışma 


Kongre ile İlgili Ayrıntılı Bilgi >>>