Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Üyelerimize Yüksek Öğretime Geçiş Sistemi Tanıtım Toplantısı Duyurusu
19.2.2009 Sayı    : 8/48                                                            ANKARA 19.02.2009

Konu  : Yüksek Öğretime Geçiş Sistemi

Tanıtım Toplantısı         

Sayın Üyemiz,

Bilindiği gibi 2010 yılından itibaren Üniversiteye Giriş Sisteminin değişeceğine ilişkin YÖK’ün 29 Ocak 2009 tarihli toplantısında karar alınmış, bu konuda kamuoyuna açıklamalar yapılmış ancak konunun ayrıntıları kesinleşmemiştir.

Kamuoyunda ve özel dershane çevrelerinde sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin merak edilen konuların yetkili ağızlardan edinilecek bilgilerle açıklığa kavuşturulması amacıyla 18.02.2009 tarihinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN’a yaptığımız ziyaret sonunda, kendilerinin de memnuniyetle uygun bulmaları üzerine üyelerimize açık bir bilgilendirme ve sistemi tanıtma toplantısı düzenlemiş bulunuyoruz.

Sayın YARIMAĞAN’ın konuşmacı olarak katılacağı bu toplantı 2 Mart 2009 Pazartesi günü saat:14.00–16.30 arasında Ankara’da Etap Altınel Hotelde (GMK Bulvarı, No: 151 Kat: 7  Tandoğan) yapılacaktır.

Toplantıya tüm üyelerimiz davetlidir. Üyelerimizin Kurumları adına toplantıya katılacakların isimlerini 25 Şubat 2009 Çarşamba gününe kadar telefonla bildirmelerini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla

Faruk KÖPRÜLÜ

Yönetim Kurulu Başkanı