Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
YÖK, AOBP Uygulamasına Dönmedi ve OBP Uygulamasını Kabul Etti!..
13.7.2012 Lisans Yerleştirme Sınavlarına yaklaşık 3 hafta kala kaldırılan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) TBMM'de 'torba yasa'ya eklenen geçici madde ile bu yıl da uygulanması bekleniyordu.  "YÖK'ün belirlediği usul esaslara göre" hesaplanması hükme bağlanan konu, Yükseköğretim Genel Kurulu'nda (YÖK) görüşüldü ve AOBP'nin uygulanması kabul görmedi.

YÖK Genel Kurulu'nda alınan karara göre, 2012-ÖSYS'de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) dikkate alınacak.

YÖK tarafından yapılan açıklamada kararın gerekçesi şöyle açıklandı:

"YÖK'ün belirlediği usül esaslara göre hesaplanır."

"6353 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici madde 62'ye göre, 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere, bu Kanunun 45'inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanlarıYükseköğretim Kurulu'nca belirlenmiş usul ve esaslara göre hesaplanır."

Yükseköğretim Kurulu'nca 2547 sayılı Kanunun 45'inci maddesi uyarınca bu konuya ilişkin usul ve esaslar en son 17 Mayıs 2012 tarihli ve 2012.11.623 sayılı karar ile aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve ÖSYM, 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nda yer almıştır.

Buna göre:

'2012-ÖSYS'de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacaktır. Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) dönüştürülecek. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır... Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde 12'si (0,12) merkezi sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır."


YÖK'ÜN ÖSYS -2012 ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ HESAPLANMASI HAKKINDA DUYURUSU