Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
YÖK Genel Kurulundan Katsayı Uygulamasının Kaldırılması Kararı Çıktı!
22.7.2009 Üniversiteye girişteki  farklı katsayı uygulaması kaldırıldı. Bu karar ile birlikte İmam Hatip ve Meslek Lisesi mezunları ile lise mezunları aynı konuma geldi  

İmam hatip ve diğer meslek liselilerinin üniversiteye geçişlerinde uygulanan katsayı, dün (21 Temmuz 2009)  Ankara'da yapılan ve yaklaşık 7 saat süren YÖK Genel Kurulu toplantısında alınan kararla kaldırıldı. Bu karara göre tüm meslek liseleri ve genel lise mezunlarının orta öğretim başarı puanları 0.15 katsayısıyla çarpılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuyla ilgili Basın Açıklaması…>>>

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu’nun bugün gerçekleştirilen 2009 yılının 14. genel Kurul Toplantısında Dekan ve diğer adayları değerlendirme ile eğitim komisyonlarının raporları görüşülmüş,  2010 yılından itibaren uygulanmak üzere yükseköğretime geçişte, sınav sistemi ile ilgili olarak kararlar alınmıştır.

Üniversiteye giriş sistemiyle ilgili, mevcut sistemin gereksinimlere ve sorunlara cevap vermediği ve değişmesi gerektiği konusunda gerek konunun ilgili tarafları gerekse toplumun büyük kesiminde bir mutabakat vardır. Bilindiği gibi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun “Türkiye’nin Yükseköğretim Strateji Raporu”nda da bu konu irdelenmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulu, 14 Şubat 2008 tarihinde, üniversiteye giriş sistemi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasına karar vererek, bunu kamuoyu ile paylaşmış ve bugün kararlaştırılan sistem değişikliğine giden süreç bu şekilde başlamıştır.

Genel Kurul tarafından, bu çalışmaları yürütmek için ÖSYM başkanı ve 4 Yükseköğretim Kurulu üyesinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Bu bağlamda başta üniversiteler olmak üzere ilgili bütün tarafların görüşleri sorulmuş, üniversiteler, eğitim sendikaları, sivil toplum örgütleri, işveren örgütleri ile akademisyenlere ait olmak üzere 400’ü aşkın görüş Yükseköğretim Kurulu’na iletilmiştir.

Bu görüşlerin tasnif edilerek değerlendirilmesi sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15. 01. 2009 tarihli toplantısında Genel Kurul üyelerine sunulmuş ve değişikliğin sistemin bütününde yapılması benimsenerek, konunun ilgili taraflarından gelen görüşler ve strateji raporu da dikkate alınarak ÖSYM’nin yıllar içinde kazandığı tecrübe çerçevesinde konunun şekillendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede ÖSYM tarafından somutlaştırılan öneri ve taslak 29 Ocak 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nda karar altına alınarak kamuoyuna açıklanmıştır.

Yükseköğretim lisans ve önlisans programlarının puan türleri ve ders ağırlıklarını tespite yönelik olmak üzere üniversitelerden yeniden görüş talep edilmiş ve gelen bu görüşleri değerlendirmek üzere, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan başkanlığında çeşitli üniversitelerin rektör, dekan ve öğretim üyelerinden bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor 9 Temmuz 2009 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’na sunulmuştur.

21 Temmuz 2009 tarihi itibariyle Genel Kurul’un aldığı aşağıdaki kararlar ile yeni sistem büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Bu yeni sistem,

Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilen,

Öğrencilerin orta öğretim başarılarını dikkate alan,

Fırsat eşitliğini ve kişisel başarıyı öne çıkaran,

Yakın programların gereksinim duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutan bir sistem olarak tasarlanmıştır.

21 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM GENEL KURULUNUN ALDIĞI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ KARAR

“1. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” (YGS) ile “Lisans Yerleştirme Sınavı”ndaki (LYS) ağırlıklı puanların her biri, kendi içinde en büyüğü 500, en küçüğü 100 olan puanlara dönüştürülür.

2. “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları” (AOBP), en büyüğü 500, en küçüğü 100 olacak şekilde hesaplanır.

3. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları”, “0.15” katsayısı ile çarpılır.

4. Adaylardan öğretmen lisesi veya meslek lisesi mezunu olanların kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde, “Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları”nın “0.06” ek katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan değer, üçüncü maddeye göre hesaplanan puana eklenir.

5. Meslek lisesi mezunu adayların ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için, bir LYS puan türünün yanı sıra bir de YGS puan türü belirlenir. Meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmaksızın adayların bu programlara yerleştirilmesinde bu iki türden puanlarının büyük olanı esas alınır.

6. Test yöntemiyle yapılacak olan YGS ve LYS sınavlarında alanlara göre soru dağılımı şu şekilde belirlenmiştir.

Sınav (Yükseköğretime Geçiş Sınav)

Testin Adı

YGS

Türkçe
    

40

Temel Matematik (Geometri dahil)
    

40

Sosyal Bilimler
    

40

Fen Bilimleri
    

40

Toplam Soru Sayısı
    

160

Toplam Süre (dakika)
    

160

 

 
    

Sınav (Lisans Yerleştirme Sınavı)

Testin Adı
    

LYS1
    

LYS2
    

LYS3
    

LYS4

Matematik
    

50
    

 
    

 
    

 

Geometri + Analitik Geometri
    

22+8=30
    

 
    

 
    

 

Fizik
    

 
    

30
    

 
    

 

Kimya
    

 
    

30
    

 
    

 

Biyoloji
    

 
    

30
    

 
    

 

Türk Dili ve Edebiyatı
    

 
    

 
    

56
    

 

Coğrafya–1
    

 
    

 
    

24
    

 

Tarih
    

 
    

 
    

 
    

44

Coğrafya–2
    

 
    

 
    

 
    

16

Felsefe Grubu
    

 
    

 
    

 
    

30

7. YGS’nin süresi 160 dakika, LYS-1 ile LYS-3’ün sınav süresi 120 dakika, LYS-2 ile LYS-4’ün sınav süresi 135 dakika olarak belirlenmiştir.

8. LYS-5’ın soru sayısı 80, süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir.

9. YGS sonucu olarak altı ayrı puan türü belirlenmiştir. Bu puan türlerinin her birinde testlerin yüzde olarak ağırlıkları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Puan Türü
    

Türkçe
    

Temel Matematik
    

Sosyal
    

Fen

YGS-1
    

20
    

40
    

10
    

30

YGS-2
    

20
    

30
    

10
    

40

YGS-3
    

40
    

20
    

30
    

10

YGS-4
    

30
    

20
    

40
    

10

YGS-5
    

37
    

33
    

20
    

10

YGS-6
    

33
    

37
    

10
    

20

10. LYS’nin MF, TM, TS ve Dil puan türü gruplarının her birinde birden fazla puan türü oluşturulmuştur. LYS puan türleri ve her puan türünde YGS ve LYS testlerin yüzde olarak ağırlıkları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Matematik-Fen (MF) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 
    

Türkçe
    

Temel Mat.
    

Sosyal
    

Fen
    

Mat.
    

Geo.
    

Fizik
    

Kimya
    

Biyoloji

MF-1
    

11
    

16
    

5
    

8
    

26
    

13
    

10
    

6
    

5

MF-2
    

11
    

11
    

5
    

13
    

16
    

7
    

13
    

12
    

12

MF-3
    

11
    

11
    

7
    

11
    

13
    

5
    

13
    

14
    

15

MF-4
    

11
    

14
    

6
    

9
    

22
    

11
    

13
    

9
    

5

b) Türkçe-Matematik (TM) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 
    

Türkçe
    

Temel Mat.
    

Sosyal
    

Fen
    

Mat.
    

Geo.
    

Türk D. ve Ed.
    

Coğr.1

TM-1
    

14
    

16
    

5
    

5
    

25
    

10
    

18
    

7

TM-2
    

14
    

14
    

7
    

5
    

22
    

8
    

22
    

8

TM-3
    

15
    

10
    

10
    

5
    

18
    

7
    

25
    

10

c) Türkçe-Sosyal (TS) grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 
    

Türkçe
    

Temel Mat.
    

Sosyal
    

Fen
    

Türk D. ve Ed.
    

Coğr.1
    

Tarih
    

Coğr.2
    

Fels. Gr.

TS-1
    

13
    

10
    

12
    

5
    

15
    

8
    

15
    

7
    

15

TS-2
    

18
    

6
    

11
    

5
    

25
    

5
    

15
    

5
    

10

d) Yabancı dil grubundaki puan türleri ile her bir puan türünde YGS ve LYS testlerinin yüzde olarak ağırlıkları:

 
    

Türkçe
    

Temel Mat.
    

Sosyal
    

Fen
    

Yabancı Dil

DİL-1
    

15
    

6
    

9
    

5
    

65

DİL-2
    

25
    

7
    

13
    

5
    

50

11. YGS ile LYS sınavlarının taban puanları ve sistemin gerek duyduğu diğer hususlar YÖK Genel Kurulu tarafından daha sonra karara bağlanacaktır.

12. Ön Lisans ve lisans puan türlerinin programlara göre dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.” (Belirlenen tablolar 22.07.2009 tarihinde Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında açıklanacaktır.)

(Kurul üyelerinden Prof Dr. Fikret Şenses, kararın bütününe yönelik karşı oy kullanmıştır. Üyelerden Prof. Dr. Atilla Eriş, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul ve Prof. Dr. Nemci Yüzbaşıoğlu Kararın üçüncü maddesi ile ilgili olarak karşı oy kullanmışlardır.)Kamuoyuna Duyurulur.