Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
YÖK'ten Yeni Katsayı Kararı...0.15 0.13
18.12.2009 YÖK Genel Kurulu, Danıştay’ın eşit katsayı uygulamasını durdurması üzerine  dün (17.12. 2010) toplanarak, 2010 yılında üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemiyle ilgili konuları  karara bağladı.

Buna göre;

Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmesi durdurulan 3, 4. ve 5. maddelerle ilgili önceki kararlar  kaldırılmıştır.

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), alan içi tercihlerde 0.15; alan dışında tercihlerde 0.13 ile çarpılacaktır.

Öğretmen lisesi ve meslek lisesi mezunu olanların, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri durumunda AOBP,  0,05 ile çarpılarak ek puanları belirlenecektir.

Meslek Yüksek Okullarının sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlarına, açık öğretim programlarına ve meslek liselerinin devamı niteliğindeki lisans programlarına YGS puanlarıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bir yükseköğrenim programına girebilmede;

Ön lisans ve açık öğretim programlarını tercih için en az 140 YGS puanı,

LYS sınavlarına girebilmek için YGS puan türlerinden en az birinden 180 puan,

Lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerekecektir.

Türkiye genelinde ilk bin kişi arasına giren adayların yerleştirme puanının hesaplanmasında tercih edilecek tüm programlarda için 0.15 alan içi katsayısı kullanılacaktır.
YÖK AÇIKLAMASININ TAM METNİ