Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu
24.11.2015

 

18. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

ÖZDEBİR Özel Öğretim Kurumlar Derneğinin 18. Olağan Genel Kurulu, 23 Kasım 2015 Pazartesi günü Ankara Hotel İçkale'de toplandı.  Genel Kurul yapılan Tüzük değişikliğiyle; "Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği" olan Derneğin adını, "ÖZDEBİR Özel Öğretim Kurumlar Derneği" olmasına karar verdi.  ÖZDEBİR organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.

Buna göre 18. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu : 

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ (Ankara)
Sayman: Hasan KARACAN (Ankara)
Genel Sekreter : Naci ATALAY (Konya)
Üye : 
Kurtuluş ARIKAN (İstanbul)
Üye : Ali KOÇAL (Zonguldak)
Üye : Recep YILDIRIM (Bursa)
Üye : Nureddin DURMUŞ (İzmir)

DENETLEME KURULU

Başkan : Metin DEMİR (Ankara)
Üye : Ali ÜNAL (Aksaray)
Üye : Özer AKDEMİR (İzmir)

 

 


 


17. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Özel Dershaneler Birliği Derneğinin 17. Olağan Genel Kurulu, 18 Kasım 2013 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı. Tüzük değişikliği yapılarak Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği adını alan  ÖZDEBİR organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 17. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu : 

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
Ankara Bilim Dershanesi Kurucusu
Sayman: Hasan KARACAN
Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Genel Sekreter : Naci ATALAY
Konya Sistem  Dershaneleri Kurucusu
Üye : Kurtuluş ARIKAN
İstanbul Fen Bilimleri Dershaneleri Kurucusu
Üye : Ali KOÇAL
Zonguldak Murat Dershanesi Kurucusu
Üye : Nureddin DURMUŞ
İzmir Kavram Dershaneleri Kurucusu
Üye : Recep YILDIRIM
Bursa  Modern İstanbul Dershanesi Kurucusu

DENETLEME KURULU
Başkan : Metin DEMİR
Ankara İlke Dershanesi Kurucusu
Üye : Ali ÜNAL
Aksaray Modern İstanbul Dershanesi  Kurucusu
Üye : Özer AKDEMİR
İzmir-Urla Fen ve Sosyal Bilimler Dershanesi Kurucusu

 

 

 

 

 

 


 


16. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Özel Dershaneler Birliği Derneğinin 16. Olağan Genel Kurulu, 14 Kasım 2011 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı. Dernek organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 16. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu :

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
Ankara Bilim Dershanesi Kurucusu
II.  Başkan : Hasan KARACAN
Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Genel Sekreter : Sabri YILDIZ
Denizli Yorum  Dershaneleri Kurucusu
Sayman : Sezai ÖZEL
İzmir Açılım  Dershanesi Kurucusu
Üye : Naci ATALAY
Konya Sistem Dershaneleri Kurucusu
Üye : Kurtuluş ARIKAN
İstanbul Fen Bilimleri Dershaneleri Kur.
Üye : Erol BOY
İstanbul Sevinç Dershaneleri Kurucusu

DENETLEME KURULU

Başkan : Metin DEMİR
Ankara İlke Dershanesi Kurucusu
Üye : Adem BIÇAKÇI
Giresun Bilim Dershanesi  Kurucusu
Üye : Özbey FİDAN
Kuşadası Ada Başarı Dershanesi Kurucusu

15. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Özel Dershaneler Birliği Derneğinin 15. Olağan Genel Kurulu, 9 Kasım 2009 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmenevinde toplandı. Dernek organlarına yapılan seçimler sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev bölümü yaptı.
Buna göre 15. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu :

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
Ankara Bilim Dershaneleri Kurucusu
II.  Başkan : Nazmi ARIKAN
İstanbul Fen Bilimleri Dershaneleri Kur.
Genel Sekreter : Sezai ÖZEL
İzmir Açılım  Dershanesi Kurucusu
Sayman : Hasan KARACAN
Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Üye : Sabri YILDIZ
Denizli Yorum  Dershaneleri Kurucusu
Üye : Hakkı EKEN
Eskişehir Gelişim İlköğretim Dersh.Kurucusu
Üye : Vahap ERDOĞDU
Antalya Özbilgi Dershanesi Kurucusu

DENETLEME KURULU

Başkan : Ata ÇINAR
Konya Ata Çınar Bil-Test  Dershanesi Kurucusu
Üye : Metin DEMİR
Ankara İlke Dershanesi. Kurucusu
Üye : Yavuz MÜFTÜOĞLU
Sakarya Değişim Dershanesi Kurucusu

14. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Derneğimizin 14. Olağan Genel Kurulu 19 Kasım 2007 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmen Evinde yapılmış, seçimler sonucunda oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulları, görev dağılımını aşağıda belirtildiği şekilde  yapmıştır.  

YÖNETİM KURULU

Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
Ankara Bilim Dershaneleri Kurucusu
II. Başkan : Nazmi ARIKAN
İstanbul Fen Bilimleri Mer. Dershaneleri Kur.
Genel Sekreter : Gökhan GÜNDOĞDU
Bursa Büyük Dershane Kurucusu
Sayman : Hasan KARACAN
Ankara Karacan Dershaneleri Kurucusu
Üye : Sabri YILDIZ
Denizli Yorum  Dershaneleri Kurucusu
Üye : Sezai ÖZEL
İzmir Açılım  Dershanesi Kurucusu
Üye : Hakkı EKEN
Eskişehir Gelişim İlköğretim Dersh.Kurucusu

DENETLEME KURULU

Başkan : Celâl TEMEL
Mersin Test Teknik Dershanesi Kurucusu
Üye : Erdoğan İPEK
İstanbul Tarabya  Eğitim Merk. Dersh. Kur.
Üye : K. Hakan ÇORTANCIOĞLU
Antalya Ekol Dershanesi Kurucusu

13. DÖNEM YÖNETİM VE DENETLEME KURULU

Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurulu 24 Ekim 2005 Pazartesi günü Ankara Başkent Öğretmen Evi’nde yapılmıştır.
Genel kurulda üyelerimiz tarafından Divan Başkanlığı’na verilen önergelerin oylanması sonucunda, ÖZ-DE-BİR Tüzüğü’nün bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Buna göre;
Genel Kurulun iki yılda bir Kasım ayı içerisinde yapılmasına,
Yıllık üye aidatının 01 Ocak 2006 yılından itibaren 150. YTL. olarak belirlenmesine,
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Bölge Temsilcilikleri açılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Seçimler sonucunda oluşan XIII. Dönem Yönetim ve Denetleme kurulları, aşağıda belirtildiği şekilde görev dağılımı yapmıştır.

YÖNETİM KURULU
Başkan : Faruk KÖPRÜLÜ
(Ankara Bilim  Dershaneleri Kurucusu)
II.Başkan : Kenan BIYIK
(Trabzon Yılmaz Dershanesi Kurucusu)
Gen. Sekr : Ali KILINÇ
(İzmir Batı Dershanesi Kurucusu)
Muhasip : S. Semih TAŞPOLATOĞLU
(Ankara Mavi Dershane Kur.)
Üye : Mücahit GÜLTEKİN
(İstanbul Küresel Dershanesi Kurucusu)
Üye : Nazmi ARIKAN
(İstanbul Fen Bilimleri Merk. Dersh. Kur.)
Üye : Gökhan GÜNDOĞDU
(Bursa Büyük Dershanesi Kurucusu)

DENETLEME KURULU

Başkan : Celâl TEMEL
(Mersin Test Teknik Dershaneleri Kurucusu)
Üye : Şebnur ALTIN
(Ankara Altın Dershanesi Kurucusu)
Üye : Cevat AKKAYA
(Sinop Umut Dershanesi Kurucusu)

Ayrıca yönetim Kurulumuz ÖZ-DE-BİR Tüzüğü’nün 28. Maddesi hükümlerine göre; “Türk Milli Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmesine yardımcı olmak, derneğin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak üzere” aşağıda isimleri bulunan üyelerimizi oybirliği ile  “Danışma Kurulu”na seçmiştir.

İbrahim ARIKAN (Mef Dershaneleri Kurucusu, ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu eski Başkanı)
Celâl TEMEL (Test Teknik Dersh. Kurucusu, ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu eski 2. Başkanı)
Şebnur ALTIN (Ankara Altın Dershanesi Kurucusu, ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu eski  üyesi)